#Vijesti-eu

PRETHODNE KONTROLE JAVNE NABAVE – HOĆE LI REZULTIRATI S MANJE NEPRAVILNOSTI?

13

Prosinac

Objavljeno

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je 12. prosinca 2018. godine objavila Upute za dostavu Dokumentacije o nabavi na ex-ante pregled prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, za nabave koje se namjeravaju financirati u sklopu projekta iz ESI fondova 2014. – 2020.

Prethodna (ex-ante) provjera dokumentacije o nabavi provodi se prije pokretanja postupka javna nabave. Postupak javne nabave ne smije biti pokrenut prije zaprimanja preporuka nadležnog tijela koje je provjeru provelo.

Obvezna ex-ante kontrola javnih nabava proizlazi iz Odluke Vlade RH kojom su svi javni i sektorski naručitelji i potencijalni naručitelji obvezni slijediti upute za dostavu dokumentacije o nabavi na kontrolu nadležnim tijelima. Posrednička tijela razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova preuzimaju obvezu upoznavanja prijavitelja sa sadržajem Odluke te njihovim obvezama u provedbi projekata.

Sadržaj odluke bit će i uvršten u sam tekst budućih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, prilikom njihova pripremanja. Svrha ove Odluke Vlade RH jest djelovati preventivno s ciljem izbjegavanja nedostataka i/ili nepravilnosti u postupcima javne nabave. Time će se kontrola vršiti već i u prvim nabavama koje se provode prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava što može imati utjecaja na prihvatljivost izdataka.

Izvor: SAFU

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice