#Vijesti-eu

PREPORUKE ZA ŠKOLE S UČENICIMA MIGRANTSKOG PORIJEKLA

25

Siječanj

Objavljeno

Prva ovogodišnja publikacija mreže Eurydice posvećena je mjerama integracije učenika migrantskog porijekla u obrazovne sustave diljem Europe. Dvije publikacije prikazuju nacionalne politike i mjere koje se odnose na novopridošle učenike te načine na koje se zemlje nose s pitanjima povezanima s jezikom, učenjem, psihosocijalnom potporom i drugim potrebama učenika.

U prvom dijeli publikacije predstavljena je komparativna analiza koja pokazuje postojeće propise i mjere koje utječu na integraciju učenika migrantskog porijekla u škole uzimajući u obzir sve obrazovne sustave. U drugom dijelu publikacije nalazi se analiza deset odabranih sustava koja se bavi pitanjima prihvaćanja različitosti i načinima na koje su se ustanove pozabavile dobrobiti učenika.

U središtu analize nalaze se propisi i preporuke na najvišoj razini za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Analizom su obuhvaćena 42 obrazovna sustava koja uključuju 28 država članica Europske unije, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju te Tursku.

Eurydice je mreža od 42 nacionalne jedinice s ciljem analitičkih i istraživačkih aktivnosti u području obrazovnih sustava. Svrha je mreže objasniti kako su obrazovni sustavi u Europi organizirani, kako djeluju i kako se mogu poboljšati.

Publikaciju možete pronaći na ovoj poveznici, a njezinu sažetu verziju na ovoj poveznici.

Izvor: AMPEU

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice