#Vijesti-eu

PREGLED AKTUALNIH POZIVA – 21 MILIJUN EURA ZA PODUZETNIKE!

16

Srpanj

Objavljeno

Trenutno su u modalitetu trajnih poziva sve do 29. lipnja 2020. godine (ili do iskorištenja dostupnih sredstava) otvoreni brojni pozivi za dostavu projektnih prijedloga mikro, malih ili srednjih poduzetnika. Sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj omogućit će poduzetnicima da na različite načine podignu razinu svoje konkurentnosti i efikasnosti. Izdvajamo pet javnih poziva čija je ukupna težina čak 21 milijun eura!

KK.03.2.1.11 ZNAKOVI KVALITETE

Svrha jest doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju traženu kvalitetu ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije ili kreativnosti.

Prihvatljivi su troškovi postupka za izdavanje ili dodjelu prava korištenja znaka kvalitete, kao i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja. Financirati se mogu postupci za ostvarivanje prava korištenja oznake Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski obrti i Umjetnički obrti.

Ukupna alokacija jest 7.500.000,00 kuna, najniži iznos potpore jest 4.000,00 kuna, a najviši 75.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja jest do 100% prihvatljivih troškova.

Detalje o javnom pozivu, kao i pripadajuću dokumentaciju, pronađite u našoj bazi na ovoj poveznici.

KK.03.2.1.12 CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Cilj jest povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pri-donijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma do-prinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pris-tupa novim tržištima.

Prihvatljivi su troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije, prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti, troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti, troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti, troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Ukupna alokacija jest 30.000.000,00 kuna, najniži iznos potpore jest 20.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja jest do od 65% do 85% prihvatljivih troš-kova.

Detalje o javnom pozivu, kao i pripadajuću dokumentaciju, pronađite u našoj bazi na ovoj poveznici.

KK.03.2.2.03 INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE

Svrha jest jačati kapacitete MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili pro-cesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Pozivom se potiče ugovorno pružanje usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Prihvatljive aktivnosti su testiranje proizvoda, usluge ili procesa, ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijske aktivnosti, stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Ukupna alokacija jest 50.000.000,00 kuna, najniži iznos potpore jest 10.000,00 kuna, a najviši 75.000,00. Stopa sufinanciranja jest do 100% prihvatljivih troškova.

Detalje o javnom pozivu, kao i pripadajuću dokumentaciju, pronađite u našoj bazi na ovoj poveznici.

KK.03.2.1.17 WWW VAUČERI ZA MSP-OVE

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Svrha poziva jest jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti su izrada i/ili unapređenje jedne ili više domena koje se odnose na poslovne web stranice, E-commerce i/ili M-commerce.

Ukupna alokacija jest 15.200.000,00 kuna, najniži iznos potpore jest 15.000,00 kuna, a najviši 100.000,00. Stopa sufinanciranja jest od 70% do 85% prihvatljivih troškova.

Detalje o javnom pozivu, kao i pripadajuću dokumentaciju, pronađite u našoj bazi na ovoj poveznici.

KK.03.2.1.18 POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-A KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Svrha jest pšoticati MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učin-kovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Prihvatljive aktivnosti su izrada, razvoj i/ili nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Ukupna alokacija jest 53.200.000,00 kuna, najniži iznos potpore jest 80.000,00 kuna, a najviši 1.000,000,00. Stopa sufinanciranja jest od 65% do 85% prihvatljivih troškova.

Detalje o javnom pozivu, kao i pripadajuću dokumentaciju, pronađite u našoj bazi na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice