#Vijesti-eu

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

2

Kolovoz

Objavljeno

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojima poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno pozivu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih. Ukupan raspoloživ iznos ovog poziva je 8.200.000,00 kn, a podijeljen je na 5 prioritetnih područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (ukupno 1.550.000 kn)

  1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu (30.000-100.000 kn po projektu)
  2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice (30.000-100.000 kn po projektu)
  3. c) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih (30.000-50.000 kn po projektu)

 P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici (ukupno 1.850.000 kn)

  1. a) Regionalni informativni centri za mlade (50.000-125.000 kn po projektu)
  2. b) Lokalni informativni centri za mlade (50.000-100.000 kn po projektu)
  3. c) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade (30.000-100.000 kn po projektu)
  4. d) Centri za mlade (50.000-150.000 kn po projektu)

 P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (ukupno 2.200.000 kn)

  1. a) Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje (30.000-100.000 kn po projektu)
  2. b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu) (30.000-100.000 kn po projektu)
  3. c) Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi (50.000-100.000 kn po projektu)

 P.4.  Mladi u ruralnim sredinama (50.000-100.000 kn po projektu, ukupno 1.700.000 kn)

 P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade (30.000-100.000 kn po projektu, ukupno 900.000 kn)

Udruge mogu od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 70%. Odobreni iznosi do 50.000,00 kuna isplatiti će se jednokratno, a veći iznosi u dvije rate.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 80-200 projekata.

Krajnji rok prijave je 30. kolovoza 2019., a više o natječaju pročitajte na stranicama izvornika.

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice