#Vijesti-eu

Poziv za Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa

30

Ožujak

Objavljeno

26. ožujka objavljen je Poziv za Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa. Tip natječaja je izravna dodjela tj. strateški projekt iz operativnog programa Konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. Nadležno tijelo za ovaj Poziv je Ministrastvo zaštite okoliša i energetike .

Svrha Poziva: Osigurati homogene podloge utemeljene na prostornim podacima prikladne kvalitete, koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj te izraditi jedinstvene specifikacije na razini cijele Republike Hrvatske za snimanje LiDAR metodom, s posebnim naglaskom stavljenim na ispunjavanje potreba kao što su aktualnost, pouzdanost, geometrijska i prostorna točnost podataka u modelu.

Predmet Poziva:  Prikupljanje i analiza odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području Republike Hrvatske. Konkretno projekt obuhvaća: aerofotogrametrijsko snimanje, LiDAR snimanje cijele Republike Hrvatske te koridorno LiDAR snimanje svih nasipa (cca 4.100 km) kao i hiperspektralno i termalno snimanje nasipa za obranu od poplava na koridorima rijeka Kupe, Save, Drave i Dunava u dužini od 1.350 km.
Ujedno projektom će se utvrditi konkretan potresni rizik odnosno karte rizika od potresa za grad Zagreb.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Državne upravne organizacije.

Raspoloživa sredstva su 114.788.973,95 HRK.

Rok za prijave je 26. svibnja 2020. godine.

Izvor: EU Fondovi

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice