#Vijesti-eu

Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima u sklopu NPOO „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

1

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo kulture i medija nositelj je investicije namijenjene jačanju kapaciteta, povećanju konkurentnosti i prilagodbi poslovanja kulturne i kreativne industrije na jedinstvenom digitalnom tržištu za koju je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Radi se o investiciji C1.1.1.R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija pod komponentom C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo te reformi C1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora.

Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija, povećanje konkurentnosti i prilagodba poslovanja kulturne i kreativne industrije na jedinstvenom digitalnom tržištu, te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Provedba investicije
Investicija će se provoditi putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Vlada je usvojila odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine, te će se u tom strateškom dokumentu oblikovati prioriteti javnih politika s ciljem poticanja cjelokupnog kulturnog lanca vrijednosti – od stvaralaštva, produkcije, distribucije do sudjelovanja u kulturi, uključujući i unaprjeđenje kulturne infrastrukture i upravljanje sustavom. U provedbi investicije prilikom procjene prihvatljivosti projekata bit će podržana isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji jesu mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Kako bi se stekao uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora, a s ciljem što bolje pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik koji sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, te neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga. Rok za ispunjavanje upitnika je 27. veljače 2022., a možete ga ispuniti na sljedećoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice