Vijeće Europske unije
 • Objavljeno:
 • 30.04.2013.


Uloga: Odlučivanje o politikama i usvajanje zakona, glas vlada država članica EU-a
Sastav: Jedan ministar iz svake države članice (rotirajuće članstvo)
Lokacija: Bruxelles
Predsjednik: Sve države članice izmjenjuju se u obnašanju šestomjesečne dužnosti predsjedavanja Vijećem EU-a 
Internetska stranica: www.consilium.europa.eu


Vijeće EU ili Vijeće ministara ( engl.: Council of the EU) sastavljeno je od ministara iz nacionalnih vlada država članica (jedan ministar iz svake vlade države članice, ovisno o djelokrugu pitanja na dnevnom redu) pa se može reći kako su u toj instituciji na europskoj razini zastupljeni nacionalni interesi.

Ovlasti
Svoju zakonodavnu ulogu Vijeće ministara danas u brojnim područjima dijeli s Europskim parlamentom. To je rezultat procesa demokratizacije u kojem je uloga Europskoga parlamenta, jedinog demokratski izabranog tijela na europskoj razini, stalno jačala. Iako u brojnim područjima više ne odlučuje samostalno, u Uniji se bez Vijeća ministara ne može donijeti niti jedna odluka zakonodavne prirode.

Uz ovu ulogu Vijeće ima još nekoliko ključnih uloga. S Europskim parlamentom odobrava proračun EU,  sudjeluje u koordinaciji gospodarske i socijalne politike država članica i sklapanju međunarodnih sporazuma između EU i drugih država, odnosno međunarodnih organizacija, koordinira suradnju između nacionalnih sudova i policijskih snaga u kaznenim pitanjima te usmjerava razvoj zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU.

Pet temeljnih zadaća Vijeća jesu:

 • Donošenje europskih zakona u suradnji s Europskim parlamentom.
 • Koordiniranje politika između pojedinih zemalja članica.
 • Formiranje zajedničke vanjske i sigurnosne politike na temelju smjernica Europskog vijeća.
 • Zaključivanje međunarodnih ugovora između EU i drugih država ili međunarodnih organizacija.
 • Usvajanje EU proračuna u suradnji sa Europskim parlamentom.

Način donošenja odluka
Sve odluke unutar Vijeća donose se kvalificiranom većinom, osim ako Osnivački ugovori ne inzistiraju na drugačijoj vrsti glasovanja (jednoglasnosti).
Sve rasprave i glasovanja otvoreni su za javnost.
Za donošenje odluka uglavnom je potrebna kvalificirana većina :
– 55 % država članica (s trenutačnih 28 članica to znači 16 zemalja) koje predstavljaju najmanje 65 % ukupnog stanovništva EU-a.

Za sprečavanje donošenja odluke potrebne su najmanje četiri države članice (koje predstavljaju najmanje 35 % ukupnog stanovništva EU-a).
Iznimka su osjetljive teme, primjerice vanjska politika i oporezivanje, za koje je potrebna jednoglasna odluka (suglasnost svih zemalja).
Obična većina potrebna je za postupovna i upravna pitanja

Koji ministri sudjeluju na sastanku ovisi o temi koja je na dnevnom redu, a rad Vijeća podijeljen je na 10 područja:

 • Vanjski poslovi
 • Opći poslovi
 • Ekonomski i financijski poslovi
 • Pravosuđe i unutarnji poslovi
 • Zapošljavanje, socijalne politike, zdravstvo i zaštita potrošača
 • Konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir)
 • Transport, telekomunikacije i energija
 • Poljoprivreda i ribarstvo
 • Okoliš
 • Obrazovanje, mladi, kultura i sport

Napomena: Važno je razlikovati Europsko vijeće i Vijeće europske unije od Vijeća Europe. Vijeće Europe nije institucija Europske unije, već međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.