Aktualno

Potpore proizvodnji poljoprivrednih proizvoda – ulaganje u uljare i mljekare
  • Objavljeno:
  • 04.06.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. svibnja 2018.g. dva javna poziva tipa operacije 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Prvi poziv odnosi se na ulaganje u objekte za proizvodnju ulja, dok se drugi odnosi na ulaganje u objekte za preradu mlijeka. Prihvatljivi prijavitelji u oba javna poziva su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.


Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti za proizvodnju ulja 

Cilj Poziva: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjem u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.
– opći troškovi poput: a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata; b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata / studija utjecaja zahvata na okoliš / ekološku mrežu i sl.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 110.700,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.952.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 21.09.2018.

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje.


Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Cilj Poziva: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kod objekata malog kapaciteta za preradu mlijeka kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljive aktivnosti:
– gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom.
– gradnja, rekonstrukcije i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina.
– gradnja, rekonstrukcije i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom.
– gradnja, rekonstrukcije i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima i infrastrukturom.
– gradnja i/ili rekonstrukcija objekata za spremanje gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva, nabava gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva.
– kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 110.700,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.380.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 21.09.2018.

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje.