Označeno tagom - Udruge

NAJAVA: Razvoj društveno-kulturnih centara

Opći cilj je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Specifični cilj je stvaranje poticajno okruženje za razvoj društveno-kulturnih centara temeljenih na konceptu civilno-javnog ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 3.539.160
1042389_55375705 400x200

Započeo projekt „Pr(a)vi put u biznis!“

Hrvatska je u Europskoj Uniji 3. po nezaposlenosti, a najveći broj nezaposlenih osoba čine mladi, žene i dugotrajno nezaposlene osobe. Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte, u suradnji sa tvrtkama EU PROJEKTI obrt za ... Detaljnije »

963459_17044212 400x200

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku razvoju Centara kompetencija

Cilj poziva je formiranje Liste prijavitelja koji se imaju pravo javiti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija na temelju ispunjavanja kriterija u okviru Poziva. Svrha formiranja ... Detaljnije »

1428945_66255811 400x200

Najava edukacije: „Pripremite projekt za prijavu na natječaje iz programa Unije Obzor 2020.“

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju „Pripremite projekt za prijavu na natječaje iz programa Unije Obzor 2020. koja će se održati 30. lipnja 2015. godine u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI, Almeria Centar, Ulica grada Vukovara 284, ... Detaljnije »

ThinkTank

Najava: Konferencija „Udruge kao pokretači lokalnog razvoja“

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2015., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira konferenciju „Udruge kao pokretači lokalnog razvoja“ koja će se održati 27. svibnja 2015. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ... Detaljnije »

933666_21059520

Otvoren „Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u RH“

Ministarstvo socijalne politike i mladih 29. travnja 2015. pozvalo je udruge da prijave projekt prevencije nasilja nad i među djecom i mladima za aktivnosti koje uključuju neposredan rad s korisnicima, savjetodavne usluge, psihosocijalne tretmane počinitelja ... Detaljnije »