Označeno tagom - operativni program
1211961_97194695 400x200

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje i natječaje u najavi!

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima i natječajima u najavi iz fondova EU koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta ... Detaljnije »

ZnakLogo-HR

TEMA MJESECA: Na „Tjednu EU fondova 2016.“ predstavljene su mogućnosti ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda

Prošli tjedan održan je ovogodišnji „Tjedan EU fondova“. Iako Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. još nije službeno objavljen, Ministarstvo rada ... Detaljnije »

1417329_18704808 400x200

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

Donosimo vam pregled otvorenih aktualnih natječaja iz EU fondova! U nastavku saznajte više o najaktualnijim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom ... Detaljnije »

NAJAVA: Energetska obnova zgrada i poticanje OIE u javnom sektoru (4c1.3.)

Cilj je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Specifični cilj je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Prihvatljive aktivnosti su: – provedba programa energetske obnove zgrada (javne i stambene), ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 149.182.655
Kolumna - Ariana Vela

KOLUMNA ARIANE VELE: Na snazi obustava plaćanja u dijelu fondova EU

Šuškalo se, šuškalo i onda se dogodilo. Temeljem Uredbe o tzv. zajedničkim odredbama Europske unije (Uredba 1303/2013), Europska komisija obustavila je plaćanja Hrvatskoj po investicijskom prioritetu 11 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i „na led“ ... Detaljnije »

NAJAVA: Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP (3a2.1)

Cilj je bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu. Specifični cilj je stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća. Prihvatljive aktivnosti su: – stvaranje i razvoj mreže PPI-a, ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 3.569.369