Označeno tagom - Ariana vela
1196723_26644989 400x200

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na ... Detaljnije »

UEP400

Održana radionica u okviru UEP ALUMNI PROGRAMA

Danas je na Učilištu EU PROEKTI održana radionica za članove i članice UEP ALUMNI PROGRAMA. Radionica se sastojala od tri dijela: – Predavanje – Sustav eFondovi – “Pitaj svog mentora” – Dogovor o UEP praksi. UEP ALUMNI radionicu održala ... Detaljnije »

SASA5667x

Najava edukacija za travanj 2018.g. Učilišta EU PROJEKTI

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (16.4.2018. – 20.4.2018.) Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi ... Detaljnije »

most

Odluka o odbijanju žalbe za Pelješki most

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je žalbu žalitelja Strabag AG i žalitelja zajednice ponuditelja Astaldi S.p.A. na odluku o odabiru u ograničenom postupku javne nabave: Izgradnja mosta kopno Pelješac s pristupnim cestama. ... Detaljnije »

UEP_dan_otvorenih

Najava edukacija za ožujak 2018.g. Učilišta EU PROJEKTI

Dan otvorenih vrata Učilišta EU PROJEKTI i besplatna predavanja o fondovima EU! (15.3.2018.) Učilište EU PROJEKTI, prvo hrvatsko učilište za fondove EU i projektni menadžment, poziva buduće polaznike i polaznice na Dan otvorenih vrata koji ... Detaljnije »

Ariana Vela-Komentar400x200

Komentar Ariane Vela: Korisnici E-impulsa nisu od dovoljnog sistemskog značaja za RH

Nedavna objava Indikativnog plana objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. potvrdio je, nažalost, kuloarske najave da u 2018. godini poduzetnicima neće biti na raspolaganju E-impuls, odnosno ... Detaljnije »