Aktualno

Upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
  • Objavljeno:
  • 21.04.2017.

27.4.2017.g. – 5.5.2017.g. u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:00 sati

Što je cilj edukacije?

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Sudjelovanjem u ovom programu, polaznici stječu preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave.

Učilište EU PROJEKTI je nositelj ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva, KLASA: UP/I-406-01/15-01/04; URBROJ: 526-06-01-02-02/1-15-02.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave  sastoji se od dva dijela:

1. Program izobrazbe u području javne nabave (provodi se pri Učilištu EU PROJEKTI)

2. Pisani ispit (provodi se pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta)

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, planiranje u sustavu javne nabave, odabir te provedba postupka javne nabave. U 50 sati predavanja i vježbi uključen je niz individualnih i skupnih konzultacija koje omogućuju individualni rad s korisnicima na specifičnim praktičnim pitanjima uz vodstvo vrhunskih trenera u području javne nabave.

Kome je namijenjen program?

– Javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom,

– Ovlaštenim državnim i internim revizorima,

– Rukovoditeljima koji su odgovorni za sustav javne nabave,

– Gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave, te

– Svim zainteresiranim fizičkim osobama i konzultantima koji smatraju da bi sudjelovanje u Programu izobrazbe pomoglo u daljnjoj karijeri.

Tko će voditi edukaciju?

gđa. Daniela Banković, struč.spec.oec.

Daniela se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave.  Radno iskustvo u nabavi stekla je u Zračnoj luci Pula d.o.o. na mjestu voditelja službe nabave u sklopu kojeg obavlja sve poslove vezane uz planiranje, koordinaciju, realizaciju, kontrolu i analizu provedbe svih postupaka nabave.

Sudjelovanjem u  IPA projektu  “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave.  Za potrebe edukacije specijalista javne nabave radi kao stručni suradnik  na usklađivanju  OECD/ SIGMA materijala sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva.

Također, završila je i EU PROJEKTI AKADEMIJU u organizaciji tvrtke EU PROJEKTI. Aktivna je kao stalni predavač u nekoliko obrazovnih ustanova i drugih organizacija u sklopu kojih provodi edukacije i radionice iz područja javne nabave.

gđa. Branka Filipović, dipl.oec.

Branka je  stekla višegodišnje iskustvo na poslovima javne nabave, financija i računovodstva za potrebe Studentskog centra Rijeka, isprva kao zamjenica voditelja Odjela računovodstvo, od 1997. godine, potom počevši od kreiranja i razvijanja Službe nabave od 2007. godine, do razvijanja Odjela nabave u 2013. godini kao rukovoditeljica.

Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave, te specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Po završetku programa Trening trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta “Training of Trainers in Public Procurement (Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey)” u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi, 2012. godine, započela je izvoditi nastavu, te prenositi iskustvo polaznicima za nekoliko nositelja programa izobrazbe u sustavu javne nabave.

gđa. Karmen Meić

Karmen je višegodišnje iskustvo stekla je na poslovima javne nabave za potrebe Grada Varaždina, a između ostalog i pohađajući različite nacionalne i međunarodne seminare i radionice na temu javne nabave. Od 2009. posjeduje certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave obnovljen 2014. godine, KLASA: 406-01/14-05/793, URBROJ:526-06-01-02-02/3-14-2, a  iste godine završila je i specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave.

Sudjeluje u programu “Trening trenera javne nabave“ koji se organiziran u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ (Certifikat broj P453099/certification ToT Stage II/Croatia/16) u trajanju od 5 tjedana u razdoblju od 5. ožujka do 5.srpnja 2012.godine.

Trenersko iskustvo potvrdila je kao predavač u više ciklusa specijalističkog programa i redovitog usavršavanja u području javne nabave za različite nositelje programa izobrazbe. Trenutačno radi u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina na poslovima javne nabave u sklopu kojih obavlja sve poslove vezane uz planiranje, koordinaciju, realizaciju, kontrolu i analizu provedbe svih postupaka nabave.

gđa. Katarina Depope Radman, dipl.iur

Katarina se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Trenutno je direktorica u vlastitoj konzultantskoj tvrtki koja pruža usluge savjetovanja u području javne nabave i koncesija. U sklopu IPA projekta  “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave.  Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre – International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija).

Radno iskustvo stekla je radom u lokalnoj samoupravi, te kasnije kao nacionalni stručnjak za javnu nabavu u The Council of Europe Development Bank (CEB). U međuvremenu radi na nekoliko projekata kao stručnjak za javnu nabavu pri Provedbenim tijelima 1 i 2 razine. Ima više od  9 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi raznovrsnih postupaka javne nabave. Redoviti je predavač na programima usavršavanja iz područja javne nabave.

Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 3.400,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće materijale u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 26. travnja 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Veselimo se našem zajedničkom radu!

Što drugi kažu o edukaciji?

“Do sada mi je pojam „javna nabava“ bio uglavnom apstraktan. Današnja radionica rasvijetlila je puno više od očekivanja. Atmosfera je bila odlična, opuštena čemu je uvelike doprinijelo interaktivnom pristupu. Svaka čast predavačici!”

Nikolina Škrinjar, HGK – ŽK Karlovac