Aktualno

Produljena obustava Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“
  • Objavljeno:
  • 19.01.2018.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 objavilo je produljenje obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.) do 14. veljače 2018.g. Produljenje obustave objavljuje se zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za predmetni Poziv.

Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge, donijeti će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti, odnosno broju projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Zaprimljen je broj dostavljenih projektnih prijava u visini od 150% raspoloživih sredstava.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke, a specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju:
– zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
– obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
– promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

Izvor: http://www.esf.hr