Savjeti - natječajna dokumentacija

Pregled strateških dokumenata za financiranje iz ESI fondova
  • Objavljeno:
  • 08.12.2014.

Programiranje je postupak izrade strateških i programskih dokumenata koji predstavlja osnovu za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) u idućoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi. Njime se utvrđuju: nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, financijske alokacije.

Osnovni strateški i programski dokumenti u programskom razdoblju 2014-2020 definirani su u sklopu Zajedničkog strateškog okvira (Common Strategic Framework –CSF). To je opsežna investicijska strategija koja prevodi ciljeve dokumenta Europa 2020 u ključne aktivnosti za kohezijske i strukturne fondove, uspostavlja koordinacijske mehanizme između fondova, olakšava teritorijalnu i sektorsku koordinaciju intervencija s drugim relevantnim politikama i instrumentima EU. Zajednički strateški okvir je prilog regulativi za strukturne i kohezijske fondove, dakle obvezujući je.

U nastavku Vam donosimo pregled najznačajnijih dokumenata u sklopu Zajedničkog strateškog okvira ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz EU fondova.

1. Partnerski sporazum
2. Operativni program Konkurentnost i kohezija
3. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
4. Program ruralnog razvoja
5. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
6. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
7. Uredbe Vlade RH kojima se razrađuju dužnosti pojedinih tijela u okviru Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
8. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.
9. Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.
10.Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
11. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
12. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske
13. Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.