Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 24.11.2017.

U rubIRHrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijedi pitanje vezano uz podnošenje projektne prijave Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04“ putem novog sustava eFondovi i prihvatljive aktivnosti navedenog Poziva, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE:
Jedinica smo lokalne samouprave i prijavljujemo se na Poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 te je u Uputama za prijavitelje navedeno da se prijava vrši putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Molimo Vas za detaljnije upute kako izvršiti prijavu putem novog sustava. Također, zanima nas da li je unutar navedenog Poziva prihvatljiva aktivnost energetska obnova samo dijela kompleksa zgrada?

ODGOVOR:

1. Prijava putem sustava eFondovi

Prijavitelj podnosi projektni prijedlog na navedeni Poziv putem sustava eFondovi u elektroničkom oblikuSustav eFondovi je informacijski i komunikacijski sustav koji osobama koje su ovlaštene za njegovo korištenje omogućuje, uvid u objavljene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava, izmjene poziva, podatke vezane uz status poziva, postupak dodjele bespovratnih sredstava, kao i pripremanje i podnošenje projektnih prijedloga, te uvid u provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Kroz Sustav se omogućuje zaprimanje upita, zahtjeva, dokumentacije i očitovanja od nadležnih tijela, dostavljanje očitovanja na upite i zahtjeve, dostavljanje dokumentacije, sve mrežnim putem (putem interneta), putem razvijenog sučelja.

Kako se prijaviti u sustav – NIAS?

Inicijalna prijava korisnika u sustav sastoji se od autentifikacije i autorizacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava – NIAS (razina zaštite 3 ili više). Akcijom „Nastavi“ na početnom ekranu potrebno je potvrditi prihvaćanje Općih uvjeta korištenja sustava. Potvrđivanjem općih uvjeta korištenja preglednik se preusmjerava na upis korisničkih podataka. U sustav ste prijavljeni nakon upisanih korisničkih podataka.

Što sadrži početna stranica sustava?

Uspješnom prijavom u sustav, korisnik se preusmjerava na početnu stranicu sustava. Početna stranica sastoji se od  dvije sekcije: „Status mojih prijava“ i „Moji projekti“. Sekcija „Status mojih prijava“ prikazuje popis i status svih započetih prijava na pozive za dostavu projektnih prijava, a sekcija „Moji projekti“ prikazuje popis i status svih sklopljenih ugovora o financiranju projekata za pravnu osobu koju predstavljate.

Koji je način podnošenja novih prijava?

Prijava na poziv započinje odabirom u izborniku „Objavljeni pozivi“ čime se Korisnik preusmjerava na pregled svih objavljenih poziva i važećih poziva za dostavu projektnih prijava za sve Operativne programe.

Klikom na odabrani poziv prikazat će se osnovni podaci o objavljenom pozivu, a akcijom „Prijavi“ započet će postupak prijave na poziv za dostavu projektnih prijava.

Kako popunjavati projektne prijave?

Klikom na akcijski gumb „Prijavi“ otvara se skočni prozor „Prijava na poziv“ u kojem se kao predefinirana vrijednost prikazuje naziv poziva u polju „Poziv“ te ime prijavitelja u polju „Prijavitelj“.  Potrebno je upisati „Naziv projekta“ i odabrati jednu od ponuđenih akcija „Spremi“ ili „Odustani“. Akcijom „Odustani“ odustajete od prijave, a akcijom „Spremi“ potvrđujete pokretanje prijave na poziv. Nakon što je odabrana akcija „Spremi“ korisnik se preusmjerava na prijavni obrazac.

Napomena: Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem ispunjavanja Prijavnog obrasca kroz sustav eFondovi. Svaki priloženi dokument Prijavnom obrascu kroz navedeni sustav mora biti u zasebnoj datoteci. Imenovanje dokumenata u elektroničkom formatu mora biti prema sadržaju dokumenta, jasno, no maksimalno skraćeno, bez razmaka i dijakritičkih znakova (maksimalan broj znakova 30) radi bržeg i jednostavnijeg učitavanja u računalo.

Korisničke upute za korištenje sustava eFondovi – prijavitelji preuzmite ovdje.

Uvjeti korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava preuzmite ovdje.

2. Prihvatljive aktivnosti Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04“  

Projektni prijedlog se može podnijeti za dio kompleksa zgrada koji predstavlja jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), pod uvjetom da je zasebna zgrada u odnosu na ostatak kompleksa i da s istim nije međusobno povezana.

Prihvatljive aktivnosti:
I. Projektna dokumentacija
– priprema projektne dokumentacije
– energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
II. Energetska obnova
– obnova ovojnice zgrade
– ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg
– zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
– zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
– zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
– zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
– ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a
– uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
– uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
– uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta
– horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
– stručni nadzor građenja
– projektantski nadzor
– usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
– energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost projekta.

Sve informacije o Pozivu Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04  saznajte ovdje.