Aktualno

Otvoreno je 6 poziva za izravnu dodjelu unutar Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
  • Objavljeno:
  • 28.11.2017.

Otvoreno je 6 poziva za izravnu dodjelu koji će se financirati iz Kohezijskog fonda, a koji doprinose ostvarenju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”:
– 6ii 1 – Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom kroz osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe pitkom vodom
– 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

Otvoreni su sljedeći pozivi:
– Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega
– Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica
– Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo
– Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće
– Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac
– Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture.

Sve informacije o navedenim pozivima i dokumentaciju možete preuzeti ovdje.