Aktualno

Osnaživanje civilnoga društva za održivi razvoj i unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije
  • Objavljeno:
  • 05.06.2018.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 4. lipnja 2018. godine objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“. Cilj Poziva jest promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice. Specifični ciljevi poziva su povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje moraju ostvariti partnerstvo s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom (osnovna ili srednja škola).

Prihvatljive aktivnosti:
– provedba programa izobrazbe za održivi razvoj namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola koji uključuju participativne i interaktivne metode: debate, rad u skupinama, rad u paru, korištenje multimedije, brainstorming, dramske metode, iskustvene vježbe i sl.
– uključivanje djece i mladih u odgojno-obrazovne volonterske aktivnosti, odnosno volonterske aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu
– jačanje stručnih kapaciteta organizacija prijavitelja i partnera koje provode obrazovanje za održivi razvoj: izrada i provedba edukativnih radionica i seminara o održivom razvoju, organizacija studijskih posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i inozemstvu.
– razvoj i provedba programa radionica za roditelje, učenike i druge skupine.
– izrada edukativnih materijala.
– javne/stručne rasprave.
– istraživačke aktivnosti.
– podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 31.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: od 140.000,00 do 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: od 500.000,00 do 1.300.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 1. rok za dostavu: 10. rujna 2018.g. / 2. rok za dostavu: 10. prosinca 2018.g. (u slučaju da predviđena sredstva nisu iskorištena u prethodnom roku za dostavu) / 3. rok za dostavu: 11. ožujka 2019. godine (u slučaju da predviđena sredstva nisu iskorištena u prethodnom roku za dostavu).

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje.