Aktualno

Osigurana sredstva za projekt: Nabava 17 autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek!
  • Objavljeno:
  • 04.12.2017.

S ponosom objavljujemo da je 1. prosinca 2017.g. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Nabava 17 autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek”.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 39.361.875,00 kuna, dok su prihvatljivi izdatci 31.489.500,00 kuna i korisniku su financirani u 100% iznosu.

Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 17 novih autobusa koji će omogućiti povećanje kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza, smanjiti negativan utjecaj na okoliš primjenom EURO 6 normi. Ciljana skupina projekta su korisnici javnog prijevoza na području Grada Osijeka.

Ovo je prvi veliki projekt Gradskog prijevoz putnika d.o.o. Osijek financiran sredstvima EU fondova, a EU PROJEKTI su sudjelovali u identifikaciji projektnih troškova i izradili cjelovitu projektnu prijavu.

Powered by EU PROJEKTI!