PROGRAM KULTURA (Culture Programme)
  • Objavljeno:
  • 28.08.2012.


Programi UnijeNamjena Programa Kultura 2007-2013 je poboljšati europsko kulturno područje kroz razvoj suradnje između umjetnika, kulturnih djelatnika i organizacija u državama sudionicama Programa te poboljšati europsko kulturno naslijeđe kroz razvoj prekogranične suradnje. Navedeno obuhvaća projekte kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada kao što su scenske umjetnosti, vizualne umjetnosti, književnost, kulturna baština i povijest kulture.

Cilj

Osnovni ciljevi Programa su promicanje transnacionalne mobilnosti kulturnih djelatnika, kulturno-umjetničkih djela i proizvoda te promicanje međukulturnog dijaloga.

Teme

Višegodišnja suradnja kulturnih organizacija, prijevodi književnih djela s jednog na drugi europski jezik, suradnja s trećim zemljama, potpore za kulturne festivale s europskom dimenzijom, orkestri, zborovi, kazališne trupe i plesni ansambli, mreže za posredovanje na razini barem 15 država članica, platforme za strukturni dijalog organizacija civilnog društva u kulturi, projekti suradnje organizacija koje su uključene u analizu kulturnih politika, poput odjela za kulturnu djelatnost na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini vlasti, kulturnih opservatorija ili zaklada, sveučilišnih specijaliziranih odjela za kulturnu tematiku te profesionalnih organizacija i mreža

Prijavitelji

Državna, lokalna i regionalna uprava, mala i srednja poduzeća, istraživački centri, sveučilišta, organizacije civilnog društva u partnerstvu koje može doseći i do 15 sudionica Programa.

Trajanje

do šest godina

Iznosi financiranja

Nekoliko stotina tisuća do više milijuna eura

Službena stranica: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm