Aktualno

Održana konferencija “EU Access to Finance Days”
  • Objavljeno:
  • 02.07.2014.

Novi financijski instrumenti EU za potporu malim i srednjim poduzećima bili su tema i konferencije „EU Access to Finance Day“ koja se 1. srpnja održala u Zagrebu u organizaciji Europske komisije i Ministarstva poduzetništva i obrta.

Cilj održane konferencije bio je predstaviti EU financijske instrumente dostupne malim i srednjim poduzetnicima u Hrvatskoj, uključujući instrumente koji će biti dostupni u okviru COSME-a (Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća). Više puta je naglašeno da najveći dio europskog i hrvatskog gospodarstva počiva na malim i srednjim poduzećima koja su najviše zaslužna za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta.

Uvodne govore održali su Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u RH, te Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta. Gospodina Baričević je naglasio da treba poboljšati pristup financijskim mehnizmima za mala i srednja poduzeca pri čemu velika pomoć može pružiti europska poduzetnička mreža, dok je ministar Maras najavio kako će se u okviru Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) osmisliti novi program koji će biti jamstvo za ulaganja rizičnog kapitala koji bi mogao stupiti na snagu nekoliko mjeseci, a putem kojeg će država subvencionirati i kamate na mikrokredite do 200 tisuća kuna s 0,5 postotnih poena.

U prvom panelu su sudjelovali Andreja Turčin, direktorica Sektora financijskih institucija i specijalnog financiranja u Privrednoj banci Zagreb, Darko Liović, predsjednik uprave HAMAG BICRO-a, Margaerite Pennisi, kreditna referentica iz Europske investicijske banke te Gunnar B. Mai, voditelj odjela CIP SME Guarantee Facility Europskog investicijskog fonda. Gđa Turčin je predstavila iskustvo PBZ-a u sudjelovanju unutar CIP programa kao financijski intermedijar te napomenula kako su na taj način rješili čest problem poslovnih banaka, a to je odobravanje kredite i pružanje jamstava mikroklijentima kojima su financijska sredstva potrebna prvenstveno kao obrtni kapital. Gosp Darko Liović iz HAMAG BICRO-a je naglasio kako su jamstva najvažniji instrument financiranja malih i srednjih poduzeća te kako HAMAG BICRO posebno potiču start-upove izdavanjem pisama namjere poslovnim bankama (u sklopu programa EU početnik), dok su gđa Pennisi i gosp Mai najavili povećanje broja garancija i zajmova za mala i srednja poduzeća u RH te jačanje suradnje s nacionalnim razvojnim agencijama.

U nastavku konferencije bilo je riječi o EU financijskim instrumentima dostupnima malim i srednjim poduzećima. Gosp Wolfgang Streitenberger, savjetnik iz Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije naglasio je kako će u budućnosti Europska unija sve više jačati ulogu financijski instrumenata stoga će biti sve manje grant shema, a sve više potpora će se dijeliti po sistemu povratnih zajmova. Dražen Budimir, referent u Glavnoj upravi za poduzetništvo i industriju Europske Komisije predstavio je program COSME (Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća), Komisijinu ključnu inicijativu za potporu malim i srednjim poduzećima. Predviđa se da će se u okviru tog programa osigurati financiranje malih i srednjih poduzeća u iznosu od 14 do 21 milijarde EUR u obliku zajmova ili ulaganja čime će se tijekom trajanja programa potaknuti između 220 000 do 330 000 MSP u Europi. Prvi natječaji očekuju se u rujnu 2014. Gosp. Armando Melone, također referent u Glavnoj upravi za poduzetništvo i industriju Europske Komisije, predstavio je mogućnosti ulaganja za poduzetnike u sklopu programa OBZOR2020.

Zaključak konferencije bio je da su teškoće u financiranju visoko na listi problema malih i srednjih poduzetnika, kako u Europi tako i u Hrvatskoj zbog čega je nužno olakšati pristup financiranju, razvijati nove financijske instrumente, te povećati ponudu mikrofinanciranja i ostalih inicijativa za bolji pristup financijama kako bi se otvarala nova poduzeća.

Više informacija o mogućnostima financiranja za MSP-e možete pronaći na stranici Europske komisije EU Access to finance.