Aktualno

Održana jednodnevna edukacija: “Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela”
  • Objavljeno:
  • 15.07.2015.

U utorak, 14. srpnja u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI, Almeria centar u Zagrebu, održana je jednodnevna edukacija pod nazivom „Pripremite projekt za natječaj: Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“.

Cilj edukacije bio je predstaviti  i analizirati mogućnosti za financiranje projektnih ideja u sektoru turizma putem „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ . Tijekom edukacije, polaznicima su prezentirane sve potrebne informacije kako bi uspješno pripremili projekt za navedeni natječaj pri čemu su posebno obrađeni uvjeti za sudjelovanje u natječaju te potrebna natječajna dokumentacija.

Polaznike edukacije najviše je zanimalo kako uspješno pripremiti natječajnu dokumentaciju pa su predavači Ariana Vela i Niko Letilović najveći naglasak stavili upravo na konkretno savjetovanje kako krenuti u razvoj projektnih ideja polaznika.

Svi polaznici dobili su i CD s materijalima o natječaju „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, strateškim dokumentima važnim za navedeni natječaj, mini vodič kroz Europske strukturne i investicijske fondove s primjerima projekata te mini vodič kroz programe Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020. koje su izradili kolege iz Učilišta EU projekti te portala eu-projekti.info.

Polaznici su bili iz javnog i privatnog sektora (Adviso d.o.o., Bernarda d.o.o., Europski dom Dubrovnik i drugi) pri čemu smo izdvojili njihove sljedeće komentare na održanu edukaciju.

 „Edukacija je bila izvrsna zato što smo upućeni na potencijalne natječaje te su dani konkretni savjeti vezano uz natječaj „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“.

„Sve je bilo objašnjavano na jednostavan i svima razumljiv način“

„Prikaz praktičnih primjera je izvrstan za razumijevanje cjelokupne priče o EU fondovima“

„Kvaliteta same edukacije je izvrsna zato što su pružene konkretne informacije vezane uz EU fondove u sektoru turizma“