Aktualno

Objavljen Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2015.- 2017.
  • Objavljeno:
  • 17.06.2014.

Ministarstva poduzetništva i obrta donijelo je Strateški plan za razdoblje od 2015. – 2017. u lipnju 2014. godine. Ministarstvo u Strateškom planu ističe svoju misiju: stvoriti konkurentno i visoko razvijeno malo gospodarstvo. Temelj razvoja je rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano povećanje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni  procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje.

Strateški je plan stvoriti konkurentno gospodarstvo temeljeno na društvu znanja, većem stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa.

Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. jesu posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju općeg cilja – povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi:

1.1. Poboljšanje ekonomske uspješnosti – Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti postiže se većim ulaganjem u istraživanje i razvoj, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti;
1.2. Poboljšanje pristupa financiranju – zahtijeva uspostavljanje modela financiranja koji odgovaraju na poslovne potrebe poduzetnika. Također, potrebno je pružiti potporu inovativnim poduzećima (uključujući inovativne start-upove) za ulaganja u nove i inovativne tehnologije ili poslovne modele te visoke tehnologije;
1.3. Promocija poduzetništva – kroz pružanje potpore osnivanju novih poduzeća, rast broja aktivnih poduzeća i jačanje institucija koje pružaju potporu poduzetnicima je potrebna kako bi se na taj način pridonijelo ravnomjernijem regionalnom razvoju Republike Hrvatske;
1.4. Poboljšanjem poduzetničkih vještina – jedan od prioritetnih područja djelovanja radi povećanja konkurentnosti malog gospodarstva. Upravo se na taj način omogućuje razvoj subjekata maloga gospodarstva jačanjem njihove uprave, odnosno modela i načina upravljanja. Od iznimne je važnosti podupiranje cjeloživotnog učenja zaposlenika;
1.5. Poboljšanje poslovnog okruženja – zahtjeva kontinuiranu provedbu mjera kako bi se uklonile prepreke poslovanju i smanjivanje administrativnih opterećenja, a sve u cilju poticanja razvoja subjekata malog gospodarstva.

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. možete preuzeti OVDJE.

Izvor: minpo.hr