Aktualno

Objavljen pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • Objavljeno:
  • 05.06.2018.

U Narodnim novinama broj 49/2018 od 30. svibnja 2018. godine Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ u okviru podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti”, mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Osim informacija o uvjetima prihvatljivosti korisnika, općih uvjeta prihvatljivosti troškova, vrstama troškova, visinama potpora, kriterijima odabira, visinama potpore, te informacija o objavi i provedbi natječaja te postupku dodjele potpore, važno je naglasiti identifikaciju prihvatljivih sektora i uvjeta prihvatljivosti projekta.

 Prihvatljivi sektori su:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda.
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
– usluge u društvenim djelatnostima
– intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Izdvojeni uvjeti prihvatljivosti projekta:
a) projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela.
b) korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta u skladu s uvjetima koji će biti propisani natječajem.
c) korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:
– razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta
– razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta
d) provedba ulaganja i ostvarenje definiranog cilja moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.
e) provedbu ulaganja korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava.
f) projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Čitav Pravilnik pročitajte ovdje.