Aktualno

Objavljeni su natječaji iz Vinske omotnice
  • Objavljeno:
  • 14.05.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.:
– za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina
- za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja.

U nastavku je dan kratki pregled objavljenih natječaja.

Javni natječaj za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina”

Cilj: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za ulaganja u kupnju novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji:
- poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave)
– organizacije proizvođača vina
– udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti:
- izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine
– kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
– kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava za mikro, mala i srednja poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR iznosi 1.500.000 eura, a za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više iznosi 750.000,00 eura.

Krajnji rok prijave: 1. lipnja 2018.g.

Više o pozivu i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje.


Javni natječaj za mjeru “Promidžba na tržištima trećih zemalja”

Cilj: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018 sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi prijavitelji:
– stručne organizacije uključene u sektor vina
– organizacije proizvođača vina
– udruženja organizacija proizvođača vina
– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
– sektorske organizacije uključene u sektor vina
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Prihvatljive aktivnosti:
- oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
– odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje
– izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
– sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
– administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 eura

Intenzitet potpore: do 80%

Krajnji rok prijave: 30. svibnja 2018.g.

Više o pozivu i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje.