Aktualno

Nacionalno sufinanciranje LIFE projekata!
  • Objavljeno:
  • 07.06.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetike osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini.

Kroz Program LIFE sufinanciraju se projekti usmjereni na konkretne mjere i postizanje značajnih rezultata radi poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime.

Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55% prihvatljivih troškova, osim projekata iz područja Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60%, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75% sufinanciranja.

Hrvatske vode sufinancirat će do 40% od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Javni poziv može se preuzeti ovdje, a sve informacije o javnim pozivima nalaze se ovdje.