Aktualno

Jednodnevna edukacija: Kako izbjeći financijske korekcije u EU projektima i javna nabava (usavršavanje)
  • Objavljeno:
  • 31.08.2017.

19. rujna 2017. godine u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

                        slika500x333

Što je cilj edukacije?

Cilj edukacije je prikazati nepravilnosti u segmentu provedbe postupaka javne nabave koje čine korisnici bespovratnih sredstava EU u provedbi projekata, a koje dovode do financijskih korekcija sukladno postojećoj EU i nacionalnoj regulativi, kao i prikazati i pojasniti vrste financijskih korekcija, stope i mogućnosti izbjegavanja istih na konkretnim primjerima iz prakse.

Provedba postupaka javne nabave čini sastavni dio provedbe projekata financiranih iz EU fondova, a provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te posebnih pravila koja se primjenjuju na neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Čak 85% sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova troši se u okviru javne nabave, a dostupni statistički podaci pokazuju da je nepravilna primjena pravila o javnoj nabavi rezultirala velikim brojem financijskih korekcija te, posljedično, povratom bespovratnih sredstava.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o pravilnom provođenju postupaka javne nabave u EU projektima s naglaskom na:
– pravni okvir EU i RH koji regulira nepravilnosti i financijske korekcije,
– nepravilnosti u provedbi EU projekata,
– načela javne nabave i nepravilnosti vezane uz ista,
– financijske korekcije u EU projektima koje se odnose na javnu nabavu,
– vrste financijskih korekcija,
– stope korekcija i mogućnost smanjenja stopi,
– postupanje nadležnih tijela u slučaju sumnje na nepravilnost,
– način utvrđivanja financijskih korekcija,
– primjer iz prakse za svaku vrstu nepravilnosti vezane uz javnu nabavu,
– tips & tricks za uspješnu provedbu postupka javne nabave i izbjegavanje financijskih korekcija,
– vježbe.

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacija je namijenjena širokom krugu dionika koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU i javnom nabavom, a posebice:
– korisnicima bespovratnih sredstava EU,
– početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe postupaka javne nabave,
– osobama koje žele obnoviti certifikat u području javne nabave,
– svim javnim i sektorskim naručiteljima,
– konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama.

Nosi li edukacija bodove za obnovu certifikata u području javne nabave?

Da. Pohađanjem ove edukacije, polaznici stječu 8 bodova. Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), osobe koje su stekle certifikat u području javne nabave, svoja znanja moraju redovito nadograđivati pohađanjem programa usavršavanja koji će omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja temeljem kojih je moguće ostvariti pravo na obnavljanje certifikata, a koji su odobreni sukladno Pravilniku te objavljeni u Popisu programa usavršavanja. Za obnovu certifikata u području Javne nabave, potrebno je pohađati usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

Tko će voditi edukaciju?

gđa. Ariana Vela

Ariana je jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjeduje petnaestogodišnje iskustvo rada na projektima financiranim iz fondova EU i portfolio projekata od milijardu eura. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, pretpristupnih fondova i programa Unije.

Idejna je začetnica i osnivačica prvog hrvatskog portala o EU fondovima EU PROJEKTI INFO (eu-projekti.info). Osnovala je i prvo hrvatsko učilište o fondovima EU pod nazivom Učilište EU PROJEKTI – ustanova za obrazovanje odraslih koje je započelo s radom u 2015. godini.

Dosad je educirala više od 8000 polaznika iz različitih sektora. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond, od kojih se posebno ističe njezin angažman na pripremi i provedbi Projekta povezivanja Južne Dalmacije (tzv. Pelješki most).

Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Materijali i potvrde:
– prezentacijski materijali,
– primjeri iz prakse,
– pravni okvir i relevantna regulativa,
– publikacija o ESI fondovima,
– publikacija o programima EU,
– CD-ROM s nastavnim i popratnim materijalima,
– vježbe,
– potvrda o sudjelovanju.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 18. rujna 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Za rane prijave do 7. rujna 2017.g. uz uplatu do 8. rujna 2017.g. odobravamo 15% popusta, kao i za naše redovite klijente i polaznike edukacija. Polaznicima iz iste organizacije odobravamo dodatnih 15% popusta.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:
– Poziv
– Program 
– Prijavnica

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

Što drugi kažu o edukaciji?

Do sada mi je pojam „javna nabava“ bio uglavnom apstraktan. Današnja radionica rasvijetlila je puno više od očekivanja. Atmosfera je bila odlična, opuštena čemu je uvelike doprinijelo interaktivnom pristupu. Svaka čast predavačici!

Nikolina Škrinjar, HGK – ŽK Karlovac