Izvršna agencija za istraživanje (REA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Izvršna agencija za istraživanje (Research Executive Agency) je zadužena za evaluacije prijedloga i upravljanje projektima u sklopu okvirnog programa 7 (FP7). Između ostaloga, agencija upravlja sljedećim zadacima: Marie Curie stipendiranje i slične nagrade, financiranje specifičnih istraživačkih programa za male i srednje poduzetnike, projekti s više partnera u području istraživanja svemira i sigurnosti, “one-stop shop” helpdesk za upite o FP7 programu itd.

Web stranica: ec.europa.eu/rea/index_en.htm