Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 08.01.2018.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive! Osim trenutno najaktualnijih otvorenih poziva, donosimo Vam i najzanimljivije pozive iz indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. za 2018. godinu, a koji možete preuzeti ovdje.

1. Zajednički Poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji za sufinanciranje projekata sredstvima iz Programa EUREKA Otvoreni poziv

Ciljevi:
- potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
– potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
– stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika trgovačka društva.

Prihvatljive aktivnosti: razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 eura

Svaki projekt u sklopu Programa treba uključivati suradnju između hrvatskog i međunarodnog partnera iz Austrije, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske i Rumunjske.

Krajnji rok prijave: 28. ožujka 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

2. Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03 Ograničeni poziv

Cilj: pružiti podršku razvoju sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova te izvješćivanja prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama.

Prihvatljivi prijavitelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Prihvatljive aktivnosti:
- razvoj Sustava praćenja i izvješćivanja, uključujući i razvoj Programa praćenja
– aktivnosti jačanja kapaciteta s ciljem jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava i primjera dobre prakse, vezane uz razvoj Sustava praćenja i izvješćivanja za djelatnike Prijavitelja te za djelatnike tijela koji su dionici Sustava praćenja i izvješćivanja
– aktivnosti vezane uz razvoj i uspostavu Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u dijelu koji se odnosi na razvoj Sustava praćenja stanja i izvješćivanja
– provedba mjera promidžbe i vidljivosti projekta
– upravljanje projektom.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 70.550.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 15. veljače 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.

3. NAJAVA:  4b2.1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) – prvi poziv

Cilj: ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Prihvatljive aktivnosti:
– razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
– provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući tkz. „meke mjere“: uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
– aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeće.

Indikativni iznos financijske omotnice: 76.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujak 2018.g.

4. NAJAVA: 3d2.1. Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II Otvoreni postupak

Cilj: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.

Indikativni iznos financijske omotnice: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva:  29. lipnja 2018.g.

5. NAJAVA: 3d1.5.3 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2 Otvoreni postupak

Cilj: povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja
– prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
– troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište
– izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu
– sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova.

Indikativni iznos financijske omotnice: 38.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.

6. NAJAVA: 3d1.4.2 Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II Otvoreni postupak

Cilj: doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 53.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.