Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 20.11.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive!


1. Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv

Predmet Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.

Svrha Poziva: poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji:
– tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:
I. Projektna dokumentacija
– priprema projektne dokumentacije
– energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
II. Energetska obnova
– obnova ovojnice zgrade
– ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg
– zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
– zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
– zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
– zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
– ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a
– uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
– uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
– uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta
– horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
– stručni nadzor građenja
– projektantski nadzor
– usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
– energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK

Dostava projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 2. siječnja 2018.g.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2020.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


2. Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Cilj: stjecanje novih znanja koja se mogu koristiti za unaprjeđenje pčelarske tehnologije, zatim pronalaženje postupaka za poboljšanje zdravstvenog statusa pčelinjih zajednica, kao i unapređenje proizvodnje pčelinjih proizvoda.

 Prihvatljivi prijavitelji:
- znanstveno-istraživačke institucije

Prihvatljive aktivnosti: 
– trajna dobra (nova oprema
– potrošni materijal
– putni troškovi i dnevnice
– troškovi osoblja
– opći troškovi (režije)

Krajnji rok prijave: 30. studenoga 2017.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


3. Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017.g. Otvoreni poziv

Opći cilj: informiranje šire javnosti o Europskoj uniji, članstvu RH u Europskoj uniji, o temama koje se komuniciraju i politikama koje se raspravljaju u institucijama EU i koje se provode na razini EU, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život hrvatskih građana, na kvalitetu života, na jednake mogućnosti i ravnopravnost građana članica EU; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji te prednostima koje se pružaju hrvatskim građanima kao građanima EU i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija, konferencija, radionica i sličnih aktivnosti kojima se informiraju građani o EU i članstvu RH u Uniji.

Specifični cilj: informiranje mlađe populacije o Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade unutar EU kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, osvješćivanjem prava koja su jednaka za sve unutar EU, osluškujući njihove interese i potrebe.

Prihvatljivi prijavitelji:
- udruge

Prihvatljivi partneri:
- udruge

Prihvatljive aktivnosti:
- poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata i dr.
– organiziranje/provođenje predavanja, edukacija, radionica i sl.
– organiziranje seminara, konferencija i tribina za javnost, odnosno širu zajednicu
– organiziranje kulturnih događanja i obilježavanja važnijih datuma vezanih uz EU (kao npr. Dan Europe, Europski tjedan, Tjedan mobilnosti, Dan jezika i sl.
– organiziranje gostovanja predstavnika Institucija EU i dr.
– poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti
– očuvanje vrijednosti i tradicije Republike Hrvatske unutar EU
– informativne i edukativne radionice, EU kvizovi
– razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama u području informiranja o EU
– izdavačka djelatnost – letci, brošure, prevođenje, izdavanje i uređivanje informativnih materijala koji se isključivo odnose na projekt.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  1.050.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 10. prosinca 2017.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.


4. Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II Otvoreni poziv

Cilj Poziva: doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Prihvatljivi prijavitelji:
- neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane
– nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija hrane
– prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donacija hrane te s time direktno povezane aktivnosti podizanja svijesti
– pružanje popratnih mjera u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo
2. Ublažavanje materijalne deprivacije tipa 2 (MD2) – Nedostatak osnovne materijalne pomoći
– nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija osnovne materijalne pomoći
– pružanje popratnih mjera u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i sl.
3. Tehnička pomoć (TP)
– aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.
– nabava vozila, informatičke i/ili ostale opreme uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.000.000,00  HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
– MD1: 500.000,00 HRK
- MD2: 500.000,00 HRK
– TP: 1,6% od MD1 i/ili MD2

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
– MD1: 
3.500.000,00 HRK
– MD2: 
1.500.000,00 HRK
-
 TP: 1,6% od MD1 i/ili MD2

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 7. studenoga 2017.g.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Više informacija o navedenom Pozivu pronađite ovdje.