EU fondovi - strukturni fondovi

INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (Connecting Europe Facility)
  • Objavljeno:
  • 09.12.2013.

Instrument za povezivanje Europe (CEF) je program za prometno i informacijsko povezivanje Europe. Ovaj program omogućit će pripremu i provedbu projekata od zajedničkog interesa u okviru politike trans-europskih mreža (TEN) u sektorima energetike, transporta i telekomunikacija. Podržavat će izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture.

PRORAČUN: 29,3 milijardi eura

CILJEVI PROGRAMA

1. Primarni cilj programa je da pomogne stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive, a time i da pridonose ekonomskom rastu i socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

2. Omogućiti Uniji da do 2020. godine postigne cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova za 20% , te povećanje energetske učinkovitosti za 20% i podizanje udjela obnovljivih izvora energije za 20%.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Transport (23,2 milijarde):

-Otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju.
-Osiguravanje održivih i efikasnih transportnih sustava na duži rok.
– Unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti.

Energija (5,12 milijardi):

– Promicanje daljnje integracije unutarnjeg  tržišta energijom i interoperabilnosti prekograničnih mreža električne energije i plina, uključujući  jamstvo da nijedna država članica nije izolirana od europske mreže.
– Povećanje sigurnosti opskrbe EU diversifikacijom izvora opskrbe, ruta i opskrbe partnera.
– Doprinos održivom razvoju i zaštiti okoliša kroz olakšavanje integracije energije iz obnovljivih izvora na prijenosnu mrežu i razvijanja mreže ugljičnog dioksida kako bi se mogao mjeriti prijenos energije u centrima velike potrošnje energije i emisije CO2.

Telekomunikacijske mreže (1 milijarda):

– Ubrzavanje implementacije brzih i ultrabrzih širokopojasnih mreža i njihov unos.
– Promicanje međusobne povezanosti i interoperabilnosti nacionalnih online javnih usluga, kao i pristup takvim mrežama, a mjerio bi se po postotku građana i poslovnih subjekata koji koriste javne usluge putem interneta i dostupnosti tih usluga preko granica.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), jedna ili više država, međunarodne organizacije, istraživački centri, javni i privatni poduzetnici, lokalne i regionalne vlasti, ministarstva, udruge za razvoj.

SLUŽBENE STRANICE: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility