EU fondovi - strukturni fondovi

INSTRUMENT SCHENGEN (Schengen Facility)
  • Objavljeno:
  • 09.12.2013.

Schengenski instrument uspostavljen je radi pružanja potpore Hrvatskoj u provedbi schengenske pravne stečevine. Ta su sredstva trenutačno namijenjena kao pomoć u pripremi pristupanja Hrvatske Schengenu. Schengenski instrument uspostavljen je člankom 31. Ugovora o pristupanju Hrvatske EU-u.

Schengenski instrument je privremeni instrument čiji je cilj pomoći financirati mjere za uvođenje novih vanjskih granica Europske unije za provedbu Schengenskog sporazuma i vanjski nadzor nad granicom. Korisnici ovog instrumenta su države koje su 2004. godine pristupile Europskoj Uniji: Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovačka i Slovenija. Ostale zemlje koje su pristupile,a nisu sudjelovale u schengenskom instrumentu su  Češka koja nema vanjsku kopnenu granicu, Malta koja pokriva navedena područja politike kroz prijelazne instrumente i Cipar koji tada još nije bio spreman za početak procesa evaluacije za ulazak Schengenski prostor. Instrument Schengen pomogao je korisnicima da nastave sa naporima i strategijama za suvremenijim upravljanjem granicama s ciljem ulaska u Schengenski prostor.

PRORAČUN: 120 milijuna

CILJEVI

  1. granične kontrole,
  2. granični nadzor,
  3. upravljanje vizama,
  4. IT sustav,
  5. obuka i upravljanje schengenskim prostorom.

SLUŽBENE STRANICE: Službena stranica nije još objavljena