Primjeri projekata - strukturni fondovi

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Objavljeno:
  • 03.02.2013.

Modernizacija tretiranja otpadnih voda u ruralnim dijelovima Rumunjske

Svrha ovog projekta poboljšanje je stanja okoliša uvođenjem moderne infrastrukture za tretiranje otpadnih voda. Projekt uključuje izgradnju i povezivanje infrastrukture za sakupljanje i tretiranje otpadnih voda. Posljedica provedbe projekta uklanjanje je ruralnih zapreka za lokalna poduzeća te poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva kao i zaštita okoliša od zagađenja.od zagađenja.

Ukupni iznos investicije
2.500.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
2.000.000 eura


Očuvanje kulturnog nasljeđa u ruralnim dijelovima Malte

Svrha je projekta proučavanje, istraživanje, očuvanje i zaštita rimskih kupelji Għajn Tuffieħa u Mgarru i paleokršćanskih katakombi u Mosti. Sredstva dobivena iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj bit će utrošena na izgradnju pristupnih puteva, na pokrove koji će štititi mozaike te na izgradnju sadržaja za posjetitelje. Ovaj će projekt  Malti dati novu turističku atrakciju koja će pogodovati lokalnim trgovcima te tako razviti turizam u ruralnom području Malte.

Ukupni iznos investicije
10.783.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
7.479.000 eura


Unapređivanje lanca proizvodnje voća i povrća u Lombardiji (Italija)

Svrha projekta unapređenje je regionalnih hortikulturnih lanaca proizvodnje. Cilj će se postići povećanjem kvalitete proizvoda, definicijom strategije proizvodnje, formiranjem lanaca proizvodnje te uvođenjem obuke za voditelje različitih sektora. Posljedice provedbe projekta su brojne, poput  povećanja prihoda, povećanja broja zaposlenih, veći prihodi za farme te definiranje sustava informacija potrebnih za upravljanje i kontrolu nad lancima proizvodnje.

Ukupni iznos investicije
57.749.007 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
37.663.007 eura


Modernizacija pčelarstva u Latviji

Svrha je projekta izgradnja moderne i efikasne tvornice za prerađivanje proizvoda dobivenih uzgojem pčela. Novac dobiven iz Fonda utrošen je na 50 prijenosnih košnica, na renovaciju postojećih zgrada te kupovinu potrebne opreme. Provedba projekta pokazala je da agrikulturna poduzeća mogu biti efikasna, a u isto vrijeme ekološki prihvatljiva te da se moderne metode razvoja mogu uspješno primijeniti na poduzeća u ruralnim područjima.

Ukupni iznos investicije
54.902 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
22.268 eura


Mapiranje kulturnog pejzaža i baštine na otoku Madeira u Portugalu

Svrha projekta očuvanje je arhitektonske baštine Parka prirode Madeira promicanjem vrijednosti i običaja povezanih s ruralnom poviješću otoka detaljnim istraživanjem postojećih elemenata u Parku prirode Madeira uz pomoć ortofoto karte i GPS-a. Provedba projekta pridonijela je shvaćanju procesa zaštite okoliša te podizanju svijesti o vrijednosti kulturne baštine.

Ukupni iznos investicije
28.534 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
24.254 eura


Potpora razvoju posla mladog farmera na Cipru

Vasilis Kyprianou mladi je farmer čiji je cilj bio razviti farmu koja bi nudila razne proizvode te koja bi bila poznata po kvaliteti hrane, dobrom postupanju sa životinjama, dobrim uvjetima za rad i ekološkoj osvještenosti. Sredstva dobivena iz Fonda utrošena su na kupovinu nove opreme te na izgradnju novog staklenika za organsku proizvodnju povrća. Provedba projekta omogućila je otvaranje dva nova radna mjesta, a nova oprema jamči sigurnost i dobre uvjete na farmi.

Ukupna vrijednost projekta
900.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
270.000 eura


  Preseljenje i modernizacija jedinice za preradu mlijeka na Cipru

Svrha projekta povećanje je proizvodnje i prodaje, povećanje izvoza te poboljšanje kvalitete proizvoda. Sredstva  dobivena iz Fonda utrošena su na preseljenje jedinice u novu, modernu zgradu, kupovinu nove opreme i razvitak novih sustava za upravljanje. Provedbom projekta povećani su proizvodnja, prihodi  te izvoz.

Ukupna vrijednost projekta
3.000.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
2.100.000 eura


  Promoviranje lokalne prodaje svježih proizvoda u Portugalu

Svrha ovog projekta je pomoći malenim proizvođačima kako bi svoje proizvode mogli prodati izravno potrošačima. Sredstva iz Fonda utrošena su na stvaranje mreže putem koje bi se dijelila znanja i smanjili troškovi, promoviranje internetske stranice te promoviranje navedene metode prodaje.

Ukupna vrijednost projekta
500.693 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
235.326 eura


  Prerađivanje drva u Saschizu u Rumunjskoj

Svrha ovog projekta bila je kupovina posebne opreme za preradu drva u Saschizu. Novac dobiven iz Fonda utrošen je na kupovinu opreme, sušenje i preradu drva te proizvodnju ugljena za izvoz od otpadnog drva. Otvoreno je 25 novih radnih mjesta, a ovaj je projekt bio dobar primjer za područje u kojem je visoka stopa nezaposlenosti mladih.

Ukupna vrijednost projekta
700.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
280.000 eura


  Razvoj i raznolikost obiteljske farme u Cluju u Rumunjskoj

Svrha ovog projekta razvoj je obiteljske farme te povećati njezinu efikasnost i kompetitivnost. Sredstva iz Fonda utrošena su na kupovinu nove opreme i traktora. Provedbom projekta se površina farme povećala sa 100 hektara na 450 hektara, a otvoreno je i pet novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta
206.679 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
121.576 eura


  Otvoreni inkubator za proizvođače vina u Španjolskoj

Svrha ovog projekta promovirati je poduzetništvo u industriji vina. Sredstva dobivena iz Fonda utrošena su na osnivanje novih tvrtki za proizvodnju vina, a proizvođači su prošli obuku vezanu uz komercijalizaciju svojih vina. Provedbom projekta  mnogi su poduzetnici  osnovali vlastite tvrtke za proizvodnju vina.

Ukupna vrijednost projekta
450.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
100.000 eura


  Ratarstvo Agrosev – modernizacijom do konkurentnosti u Slovačkoj

Tvrtka Agrosev posjedovala je 2466 hektara zemlje, no nisu u potpunosti iskorištavali njezin poljoprivredni potencijal. Svrha ovog projekta bila je povećati konkuretnost tvrtke pomoću novih tehnologija i inovacija. Obnovljene su zgrade te je kupljena oprema za proizvodnju usjeva. Provedba projekta rezultirala je povećanjem uroda, smanjenjem troškova te kvalitetnom proizvodnjom usjeva.

Ukupna vrijednost projekta
3.361.576 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.260.591 eura


  Modernizacija sustava navodnjavanja u općini Velventos u Grčkoj

Svrha ovog projekta bila je očuvati zalihe vode, zabilježiti koliku količinu vode upotrebljavaju sustavi za navodnjavanje, smanjiti potrošnju struje te smanjiti štetne učinke na okoliš. Novcem iz Fonda financirana je zamjena starog sustava za navodnjavanje modernim sustavom za navodnjavanje. Provedba projekta donijela je boljitak u ekonomskom i ekološkom smislu. Smanjena je potrošnja vode te su smanjeni troškovi.

Ukupna vrijednost projekta
602.085 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
367.125 eura


  Organska klaonica u Sasovu u Republici Češkoj

Svrha ovog projekta povećanje je količine organskog mesa i dobrobiti životinja. Sredstva dobivena iz Fonda utrošena su na izgradnju moderne klaonice opremljene novom opremom. Klaonica Sasov prva je organska klaonica u pokrajini Vysocina te prva organska klaonica za svinje u Češkoj. Provedbom projekta porastao je interes za organsko meso kao i interes ostalih organskih farmera za ovu vrstu klaonice.

Ukupna vrijednost projekta
742.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
260.000 eura


   „Fio Dourado“ – visokokvalitetno maslinovo ulje u Portugalu

Svrha ovog projekta modernizirati je lanac proizvodnje maslinovog ulja poznatog proizvođača „Fio Dourado“ te unaprijediti postrojenje za proizvodnju istog. Korištenjem novih tehnologija ispunjeni su ciljevi projekta poput usklađivanja s higijenskim standardima Europske Unije te promoviranja kvalitete proizvoda. Novac iz Fonda utrošen je na sađenje maslina, kupovinu nove opreme, prilagodbu postojećih i izgradnju novih zgrada te obuku za zaposlenike.

Ukupna vrijednost projekta
2.556.352 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
768.760 eura


  Pripremanje tradicionalnog kruha za lokalnu zajednicu u Rumunjskoj

Pekara Agropan zatražila je sredstva od Europske Unije kako bi povećala produktivnost i konkurentnost, kako bi zajednici ponudila veći broj proizvoda  te kako bi se proširila na čitavu regiju. Sredstva dobivena iz Fonda utrošena su na nadgradnju tvornice, kupovinu moderne opreme kako bi se povećala produktivnost te na obuku zaposlenika. Provedbom projekta otvorila su se čak 103 nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta
2.647.068 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
920.107 eura


  Modernizacija farme pilića za integrirani sustav od uzgoja do prodaje u Rumunjskoj

Svrha ovog projekta bila je razviti integriran sustav proizvodnje, obrade i prodaje za farmu pilića tvrtke Sagem SRL u čijem je vlasništvu klaonica pilića. Stara oprema zamijenjena je novom, a stare zgrade su obnovljene. Otvoreno je 26 radnih mjesta, a zarada tvrtke povećala se.

Ukupna vrijednost projekta
2.000.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.000.000 eura


  Oživljavanje irskog prirodnog čuda

U veljači 2007. potporom EU fondova otvoren je novi dom za posjetitelje Moher Cliffs, najviđenije irske prirodne atrakcije. Kao rezultat ovog projekta  otvoren je novi podzemni centar koji služi i kao umjetnički objekt za udomljavanje brojnih izložbi. Ekološki prihvatljiv projekt poštovao je lokalnu floru i faunu ostavljajući je netaknutom. Cijelo područje upotrebljava neovisne energetske izvore poput geotermalnih i solarnih izvora energije. Područje Moher Cliffs obuhvaća 200 hektara, prihvaćajući oko milijun posjetitelja svake godine.

Ukupna vrijednost projekta
31.500.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
10.800.000 eura


  Umrežavanje ruralne Litve – RAIN projekt

Cilj projekta je radikalno poboljšanje dostupnosti širokopojasnih usluga u ruralnim djelovima, (do 98%tna pokrivenost) donoseći benefite pojedincima, poduzećima i širokoj mreži javnih institucija i usluga. Tehnička rješenja planirana su na duži period, uvodeći internetizaciju na idućih deset godina eliminirajući digitalnu nedostupnost polaganjem 4400 km kabela i instaliranjem mrežne infrastrukture. Otvorit će se 340 novih radnih mjesta od kojih je 140 na dugi rok, od barem 20 godina. Kao rezultat, od ovog projekta koristi će imati 660 000 građana, 2000 poduzeća i 9000 javnih institucija. Slika o ruralnim predjelima kao neatraktivnima za komercijalne investicije u širokopojasne elektoničke komunikacijske infrastrukture zbog malog broja korisnika, raspršenih sela i nedostatka mrežne infrastrukture ovim projektom je definitivno promijenjena.

Ukupna vrijednost projekta
50.125.500 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
42.606.600 eura


  Novi park za rekreaciju i druženje u depriviranom dijelu Graza u Austriji

U suradnji s Europskim fondom za poljoprivredu i ruralni razvoj sjedište pokrajine Štajerske,Graz, je riješio problem nedostatka zelenih površina stvaranjem novog parka u Griesu, depriviranom dijelu grada. Potrebno mjesto za rekreaciju i druženje osigurano je u dotad sivom i obespravljenom dijelu grada poznatom po socijalno i etničkoj segregaciji, lošoj stambenoj infrastrukturi te deficitom zelenih površina.No, otvaranjem 20 000 m2 novog Oeverseepark problemi segregacije i nedostatka zelenih površina su bitno umanjeni.

Ukupna vrijednost projekta
540.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
162.000 eura