Europska komisija
  • Objavljeno:
  • 30.04.2013.


Uloga: promiče opći interes EU-a predlaganjem i provođenjem zakonodavstva te provođenjem politika i izvršenjem proračuna EU-a
Sastav: Po jedan povjerenih iz svake države članice
Lokacija: Bruxelles
Aktualni predsjednik: Jean-Claude Juncker
Internetska stranica: ec.europa.eu


Europska komisija (engl.: European Commission) “najeuropskija” je institucija EU jer najbolje odražava naddržavni karakter te integracije. Njezini članovi, iako državljani članica EU, ne predstavljaju u tom tijelu države, već promiču interese EU. Zajamčena im je potpuna neovisnost te su zabranjeni pritisci nacionalnih vlada, ali i drugih institucija EU na rad članova Komisije.

Sastav i ustrojstvo
Ugovor iz Nice predviđao je da će se u trenutku kad Unija bude imala 27 država članica uvesti rotacija prema kojoj će Komisija imati manje članova nego država, ali će se u određenom roku osigurati da sve države budu ravnopravno zastupljene.

Izmjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom u cijelosti je napušten sustav jednog člana Komisije po državi članici te je određeno kako se Komisija treba sastojati od broja članova (uključujući Predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) koji odgovara broju od dvije trećine država članica.

Danas Komisija ima 28 povjerenika (po jedan iz svake države članice), a na njegovu je čelu predsjednik Komisije.

Ovlasti
Komisija prvenstveno osmišljava i provodi politike EU, odnosno pokreće zakonodavni postupak upućivanjem prijedloga akta Vijeću i Parlamentu (agenda setting). Ona je i glavni izvršni organ EU iako se izvršenje politika EU uglavnom prepušta organima država članica.

Važna uloga Komisije jest i očuvanje pravnoga poretka uspostavljenoga Ugovorima. Ona nadzire države članice i provode li one obveze koje proizlaze iz normi donesenih na europskoj razini, a u krajnjem je slučaju ovlaštena pokrenuti postupak pred Sudom pravde protiv države koja takve obveze krši.

Prema ostatku svijeta, Komisija predstavlja EU. U brojnim državama postoje delegacije EU koje su dio Komisije. Komisija je također u kontekstu Europske unije ovlaštena voditi pregovore o sklapanju međunarodnih sporazuma na temelju mandata koji joj u svakom pojedinom slučaju dodjeljuje Vijeće EU.

Europska komisija je podijeljena na niz uprava i ureda, a uprave su poznatije kao Directorates-General (DG-s). One se dijele prema politikama za koje su zadužene, a zadatak im je da pripremaju prijedloge zakona o kojima se onda može glasati na sjednicama: