Aktualno

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – Pregled 2017.g.
  • Objavljeno:
  • 16.01.2018.

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave.

Pratili smo objave poziva indikativnih planova četiri hrvatska operativna programa:
– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
– Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
– Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Kroz prošle rubrike analizirali smo svaki mjesec te došli do zaključka da su kasnile gotovo sve objave poziva, a većina nije niti otvorena. Početkom 2017.g. godine pozivi su se relativno pravovremeno otvarali, no sredinom godine dolazi do stagnacije, izmjene indikativnih planova, velikih kašnjenja, odnosno točnije, ne otvaranja poziva.

Gledajući intenzitet otvaranja poziva, od ukupno 55 otvorenih poziva 2017.g., u prvih šest mjeseci otvoreno je 38 poziva, a u sljedećih šest mjeseci, od srpnja do prosinca 2017.g., samo 17 poziva. Navedene brojke još su manje ako se stave u odnos s ukupnim brojem najavljenih poziva za 2017.g., 155 poziva iz svih operativnih programa Republike Hrvatske. Detaljniji prikaz po operativnim programima slijedi u nastavku.

Tablica1

Sve otvorene pozive u 2017.g. karakterizira i kašnjenje s otvaranjem u odnosu na najavljeni indikativni datum objava poziva. U nastavku je prikaz broja poziva koji su najavljeni za otvaranje u 2017.g., broj otvorenih poziva te broj poziva koji su otvoreni kasnije nego što su bili prvobitno najavljeni indikativnim planovima objava poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Tablica2

Ukupan broj najavljenih poziva za 2017.g. je 155 poziva, otvorilo ih se 55, a samo sedam nije kasnilo s otvaranjem prema najavljenom datumu otvaranja pojedinog poziva. Najveći broj otvorenih je unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (25 poziva), 14 iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, dok iz Programa ruralnog razvoja 12, a Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo samo četiri poziva.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u 2017.g. objavio je dvije izmjene Indikativnog godišnjeg plana objava poziva dana 18. svibnja 2017.g. te 2. listopada 2017.g. Za obje izmjene je karakteristično da su najčešće promjene u odnosu na prethodni Indikativan plan, odgoda datuma objava poziva, dodavanje novih te brisanje starih poziva, kao i manje izmjene prihvatljivih aktivnosti te indikativne ukupne alokacije sredstava za pojedini poziv.

Godišnji plan objava poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ažuriran je dana 8. svibnja 2017.g. Došlo je do istih izmjena kao što je i slučaj s Indikativnim godišnjim planom OPKK, odnosno promjena datuma objave poziva te manjih razlika u prihvatljivim aktivnostima ili alokaciji sredstava.

Plan objave poziva iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. objavljen je na službenoj stranici Programa: http://ruralnirazvoj.hr/ u obliku tablice te je tijekom cijele 2017.g. bio podložan čestim promjenama datuma objava poziva te je također dolazilo i do čestih odgoda objava Poziva. Na navedenoj stranici objavljivane su vijesti kojom su potencijalni korisnici te svi ostali zainteresirani dionici bili obaviješteni o odgodi, razlogu odgode te novom datumu kada se očekuje objava poziva.

Kod Indikativnog plana objava poziva iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. nije došlo do promjena Plana, ali nije došlo ni do otvaranja poziva. Gotovo ništa nije objavljeno prema predviđenom planu, bez razloga odgode, odnosno ne otvaranja poziva.

U nastavku se nalaze poveznice na pregled svih poziva za svaki indikativni plan, indikativnog datuma objave poziva te stvarnog datuma objave. Za operativne programe koji su objavili više izmjena indikativnih planova, svi pozivi su objedinjeni unutar jednog tabličnog prikaza te su u stupcu indikativni plan objave naglašene promjene datuma koje su se događale izmjenom pojedinog indikativnog plana.

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Najveći broj poziva otvorio se unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, odnosno 25 poziva. Indikativni plan objave poziva više puta je mijenjan tijekom godine te su najčešće mijenjani indikativni datumi objava poziva. Veliki broj neotvorenih poziva prebačen je u novi indikativni plan za 2018.g. Također, unutar ovog Operativnog programa tijekom 2017.g. otvoren je veći broj poziva koji nisu bili najavljeni Indikativnim planom objava poziva, a radi se o pozivima izravne dodjele te pozivima u modalitetu ograničenog poziva.

Prikaz svih najavljenih poziva te onih otvorenih možete vidjeti OVDJE.

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Najavljeni pozivi, koji su se otvorili ili su se trebali otvoriti unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali karakterizira mogućnost sufinanciranja projektnih ideja s intenzitetom potpore do 100%. Namijeni su organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, obrazovnim institucijama, javnim ustanovama i mnogim drugim dionicima. Kroz 2017.g. pozivi su se češće otvarali u prvoj polovini godine te su bile česte izmjene natječajne dokumentacije s produljenjem roka prijave.

Prikaz svih najavljenih poziva te onih otvorenih možete vidjeti OVDJE.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

Pozivi koji su se otvarali unutar Programa ruralnog razvoja također su kasnili, međutim njih karakterizira vremenski manji period kašnjenja te objavljivanje vijesti o razlogu kašnjenja i novom planiranom datumu objava poziva na mrežnim stranicama Programa. Kao razlog kašnjenja pojedinog poziva najčešći razlog bila je izrada novih pravilnika te usklađivanje postojećih s odgovarajućim uredbama Europske unije. Pregledom Plana objave poziva uočljivo je da su gotovo svi otvoreni pozivi, otvoreni unutar prvih šest mjeseci 2017.g., dok su u sljedećoj polovini godine otvorena samo dva poziva.

Prikaz svih najavljenih poziva te onih otvorenih možete vidjeti OVDJE.

OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020.

Unutar Operativnog programa te iskorištenosti sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo nema većih pomaka. Pozivi, kojih je bilo najavljeno 20 nisu se otvarali. Otvorila su se jedino četiri sredinom godine. U rad je tijekom 2017.g. puštena nova mrežna stranica https://euribarstvo.hr/ koja daje prikaz svih aktivnih i zatvorenih poziva, kao i objavljenih Pravilnika. Jedan od razloga kašnjenja s objavom poziva je kašnjenje s objavama novih pravilnika. Tako je Pravnik  o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ (Mjera I.23/I.24) objavljen tek jučer. 15. siječnja 2018.g. (dok je poziv za navedenu Mjeru bio najavljen za svibnj 2017.g.), a Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ objavljen je 19. prosinca 2017.g. (poziv najavljen za travanj 2017.g.).

Prikaz svih najavljenih poziva te onih otvorenih možete vidjeti OVDJE.

Za 2018. trenutačno je objavljen jedino Indikativni plan za Operativni program Konkurentnost i kohezija (možete ga preuzeti ovdje) koji trenutačno ima najavljenih 49 poziva, većinom istih iz Plana za 2017.g. te većeg broja poziva integrirane teritorijalne suradnje. Zaključno, u 2017.g. otvoreno je samo 55 od ukupno 155 najavljenih. Prema dostupnih informacija najčešći razlog bio je usklađivanje postojećih pravilnika te pisanje novih, vezano uz Program ruralnog razvoja i Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Otvorene pozive karakterizirale s česte izmjene poziva, produljenje trajanja prijave što za sobom povlači i duži postupak dodjele sredstava.