Aktualno

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
  • Objavljeno:
  • 29.03.2018.

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave. U 2017.g. kasnile su gotovo sve objave poziva, a većina nije niti otvorena. Ukupno je otvoreno 55 od 155 najavljenih poziva. Većina tih poziva prebačena je u nove indikativne planove za 2018.g. te ćemo ove godine nastaviti pratiti intenzitet otvaranja i obavještavati vas o promjenama indikativnih planova i/ili samih poziva.

Do današnjeg dana objavljeni su svi indikativni planovi za sve operativne programe o kojima ćemo vas izvještavati svaka dva mjeseca:
– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
– Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.
– Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija objavljen je odmah početkom godine, 2. siječnja 2018.g. Do sada je Plan mijenjan više puta, dodavani su novi pozivi i mijenjani postojeći (mijenjani su indikativni datumi objava poziva), a više ćemo opisati u nastavku. Indikativni plan možete preuzeti ovdje. Dana 24. siječnja 2018.g. objavljen je Plan objava poziva za Program ruralnog razvoja koji je do sada jednom izmijenjen te su pozivi koji su se trebali objaviti u veljači, prebačeni za ožujak ove godine. Plan možete preuzeti ovdje. Indikativni plan objava poziva unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je tek sredinom veljače, odnosno 14. veljače 2018.g., a možete ga preuzeti ovdje, a plan objave poziva koji će se otvarati unutar Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo najviše je kasnio s objavom te je Plan objavljen tek 9. ožujka 2018.g. ovdje.

U nastavku vam donosimo pregled poziva u najavi za siječanj i veljaču sufinanciranih iz svih operativnih programa Republike Hrvatske za 2018.g.

Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

PRR

Dana 24. siječnja 2018.g. objavljen je indikativni plan objave poziva Programa ruralnog razvoja za 2018.g. s najavama ukupno 12 poziva koji su se trebali otvoriti u siječnju i veljači 2018.g. Najavljeno je bilo otvaranje sljedećih tipova operacija:
– 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
– 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
– 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
– 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
– 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
– 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
– 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
– 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
– 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
– 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
– 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
– 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2.

Izmjenom Plana većina poziva prebačena je za ožujak, ali i kasnije mjesece 2018.g. Tip operacije 6.2.1. otvoren je 31. siječnja 2018.g., a do sada su objavljene dvije izmjene poziva. Više o Pozivu, kao i trenutačno važeću natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje. Cilj je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava objavljen je 15. veljače 2018.g., a Poziv je također mijenjan dva puta. Drugu izmjenu, objavljenu 21. ožujka 2018.g. možete preuzeti ovdje. Ukupan iznos sredstava za navedeni Poziv je 360.000.000,00 HRK, a sektori unutar kojih je moguće ulaganje su: ratarstvo, vinogradarstvo, industrijsko bilje te ljekovito, začinsko i aromatično bilje.

Poziv za provedbu tipa operacije 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina te poziv za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi otvoreni su pravovremeno sukladno najavi je 28. veljače 2018.g., a krajnji rok prijave je 3. travnja 2018.g.

Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

OPULJP

Indikativni godišnji plan objave poziva za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je tek sredinom veljače 2018.g. te su se u veljači trebala otvoriti samo dva poziva, od kojih je otvoren jedan: Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja. Pozivom se želi unaprijediti kvaliteta visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a, a sufinancirati će se aktivnosti razvoja i/ili unapređenja studijskih programa i/ili programa cjeloživotnog učenja utemeljenih na standardima zanimanja i standardima djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija; unapređivanja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja; unaprjeđenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju; promidžba i vidljivost; te upravljanje projektom i administracija. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Osim navedenog, u 2018.g. otvoren je i jedan poziv koji se prvobitno trebao otvoriti u studenom 2017.g., ali je otvoren 23. siječnja 2018.g. Pozivom Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1 UP.02.2.2.06 želi se unaprijediti socijalna uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Krajnji rok prijave je 18. travnja 2018.g., a više možete saznati ovdje.

Plan objave poziva za 2017.g. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

OPKK


Indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020
. objavljen je početkom siječnja 2018.g. te je već tri puta izmijenjen. Treća izmjena indikativnog plana objavljena je 9. ožujka 2018.g. Iz Plana su izbrisani već otvoreni pozivi, promijenjeni su indikativni datumi objave poziva te su dodani novi pozivi:
– 9a3.4 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza
– 10a3.1 Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Prema prvom indikativnom planu, u siječnju i veljači trebalo je biti otvoreno sedam poziva:
– 1a1.5 Priprema IRI infrastrukturnih projekata
– 1a1.8 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – prvi poziv
– 3d1.1.6 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
– 6i1 Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti
– 9b1.2.3 Razvoj poduzetništa u Gradu Vukovaru
– 9a1.3 Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodovima
– 9a2.2 Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine.

Neki od navedenih su otvoreni, dok su neki izmjena Indikativnog plana prebačeni na kasnije mjesece 2018.g.

Od navedenih poziva izdvojili bi: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 kojim će se sufinancirati projekti mikro, malih i srednjih poduzeća. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 200.000.000,00 HRK, a prijave su moguće od 3. svibnja 2018.g. Također, očekuje se uskoro i prva izmjena natječajne dokumentacije. Sve detalje i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.

OPPR

Indikativni plan objave poziva za 2018.g. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g. objavljen je tek 9. ožujka 2018.g.. Prema indikativnom planu najavljeno je otvaranje dvaju poziva za razdoblje siječnja i veljače 2018.g. Najavljeni pozivi su i objavljeni, a radi se o:
– Mjeri I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova
– Mjeri I.23/I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa.

Zaključno, analizom indikativnih planova za sve operativne programe Republike Hrvatske te pozive koji su bili najavljeni za siječanj i veljaču vidljivo je da su se  gotovo svi pozivi otvorili, kao što je i bilo najavljeno pojedinim indikativnim planom. Međutim, potrebno je naglasiti da su indikativni planovi za Operativni program Konkurentnost i kohezija i Program ruralnog razvoja ažurirali svoje godišnje planove gdje su se najviše mijenjali indikativni datumi objava poziva te je većina poziva prebačena na kasnije mjesece u 2018.g.