Aktualno

Donesen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020.g.
  • Objavljeno:
  • 21.09.2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020.g.

Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi. Ulaganja su predviđena s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7 – Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7ii – Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimedijalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Prihvatljivim troškovima, uključujući troškove planiranja, smatraju se troškovi:
– ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorske luke otvorene za javni promet;
– ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju pristupne infrastrukture;
– jaružanje.

Najniža vrijednost potpore: 1 milijun HRK

Najviša vrijednost potpore: 370 milijuna HRK

Objava poziva iz navedenog Programa se očekuje kroz mjesec dana, potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020.g.

Program preuzmite OVDJE.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr