PROGRAM ZA KONKURENTNOST PODUZETNIŠTVA I MSP (COSME- Programme for the Competitiveness of Enterprises & SMEs)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.


Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća – COSME za cilj ima jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih poduzetnika.

Program COSME nastavlja aktivnosti iz Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije – CIP, a osigurava kontinuitet s inicijativama i akcijama koje se već provode u okviru Programa za poduzetništvo i inovacije (EIP), kao što je Enterprise Europe Network.

Budžet: 2,030 milijarde eura

CILJEVI PROGRAMA

1. Unapređenje okvirnih uvjeta za konkurentnost i održivost poduzeća Unije uključujući turistički sektor (384.4 milijuna eura)

2. Poticanje poduzetničke kulture i promocija stvaranja i rasta MSP-a (86.8 milijuna eura)

3. Poboljšanje pristupa financijama za mala i srednja poduzeća u obliku kapitala i dugovanja (1.436 milijardi eura)

4. Poboljšanje pristupa tržištu unutar Unije i na globalnoj razini (2.443 milijardi eura)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1.  Aktivnosti za poboljšanje okvirnih uvjeta za konkurentnost i održivost poduzeća Unije:

a) aktivnosti namijenjene poboljšanju i jačanju kompetitivnosti i održivosti poduzetnika Unije, osobito malih i srednjih poduzeća,
b) aktivnosti namijenjene razvoju novih strategija konkurentnosti (dizajn, implementacija i evaluacija politika, osiguranje odgovarajuće infrastrukture, stvaranje klastera svjetske klase i poslovnih mreža, okvirnih uvjeta za razvoj održivih proizvoda, usluga i procesa; suradnja poduzetnika u oblikovanju politika i dobre prakse za razvoj MSP politika te suradnja s donositeljem politika)
c) inicijative koje ubrzavaju nastanak konkurentne industrije

2. Aktivnosti promocije poduzetništva:

a) poboljšanje uvjeta za razvoj poduzetništva i podržati poslovno okruženje povoljno za rast i razvoj poduzetništva
b) posvetiti posebnu pažnju mladim, novim i potencijalnim poduzetnicima
c) potpora Komisije državama članicama za provođenje mjera za stvaranje poduzetničkog  obrazovanja, vještina i stavova za potencijalne i nove poduzetnike.

3. Aktivnosti za poboljšanje mjera za pristup financijama za MSP

a) poboljšanje pristupa financijama za start-up poduzetnike i one koji šire poslovanje, mogućnost korištenja financijskih instrumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini, osnivanje posebnih financijskih instrumenata za rast i dugovanja (Equity Facility for Growth EFG i Loan Guarantee Facility LGF)
b) poboljšanje prekograničnih i međudržavnih financiranja u svrhu internacionalizacije MSP-a

4.  Aktivnosti za poboljšanje pristupa tržištu

a) potpora Europskoj poduzetničkoj mreži,
b) aktivnosti za poboljšanje pristupa jedinstvenom tržištu, pružanje informacija i podizanje svijesti
c) olakšati pristup tržištu izvan Unije te pružanje podrške za očuvanje standarda i intelektualnog vlasništva u trećim zemljama
d) poticanje međunarodne suradnje  u industriji te ostvarenje dijaloga sa trećim zemljama

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve države članice EU, te države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška), države kandidatkinje, te druge zemlje koje u skladu sa uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije mogu sudjelovati.

Radni program COSME-a možete pročitati ovdje.

SLUŽBENE STRANICEhttps://ec.europa.eu/easme/en/cosme