Savjeti - natječajna dokumentacija

1042382_87907908 400x200

Klasifikacija malih i srednjih poduzeća prema hrvatskom i europskom zakonodavstvu

Zakonom o poticanju malog i srednjeg poduzetništva formirana je sfera malog gospodarstva koju čine subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Okviri za definiranje navedene kategorizacije određeni su sljedećim  kriterijima: 1) prema broju zaposlenih, 2) godišnjem ... Detaljnije »

row of books

Pregled strateških dokumenata za financiranje iz ESI fondova

Programiranje je postupak izrade strateških i programskih dokumenata koji predstavlja osnovu za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) u idućoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi. Njime se utvrđuju: nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, financijske ... Detaljnije »

987739_48248276 400x200

Inicijative JASPERS, JESSICA, JEREMIE i JASMINE

Uz glavne instrumente regionalne politike, Strukturne i investicijske fondove te Kohezijski fond, postoje i posebni instrumenti potpore koji su osnovani unutar programskog razdoblja 2007.-2013. u svrhu učinkovitije i održivije kohezijske politike. Posebni instrumenti potpore su ... Detaljnije »

1222880_10141018 400x200

Koja je dokumentacija potrebna za pripremu ostalih tzv. soft projekata?

Nakon što smo utvrdili koja je dokumentacija potrebna za pripremu infrastrukturnih i velikih projekata, navest ćemo što je potrebno pripremiti za ostale projekte tzv.  soft projekte. Prije svega, potrebno je dobro proučiti natječajnu dokumentaciju i ... Detaljnije »

Spisi_400x200

Koju je dokumentaciju potrebno pripremiti za infrastrukturne projekte?

Infrastrukturni projekti su sustavi koji zahtijevaju visoke troškove u razvoju i izgradnji, međutim, od vitalnog su značaja za gospodarski razvoj i prosperitet svake zemlje. Infrastrukturni projekti mogu se financirati javno, privatno ili kroz javno-privatno partnerstvo. ... Detaljnije »

PISANJE 2_400x200

Kako pravilno čitati upute za prijavitelje?

Upute za prijavitelje (eng. Guidelines for Applicant) ključan je dokument u pripremi projekta za prijavu na otvoreni natječaj /javni poziv jer o njemu sadrži sve najvažnije podatke kao što su: Naziv i referentni broj natječaja ... Detaljnije »