Savjeti - pisanje projekata

eu parl

Koje institucije Europske unije donose odluke?

Pravna struktura Europske unije ne pripada niti u jednu tradicionalnu pravnu kategoriju. Ona je jedinstvena i njezin se sustav donošenja odluka posljednjih 60-ak godina neprestano razvijao. „Primarno” i „sekundarno” zakonodavstvo, o kojem smo pisali u ... Detaljnije »

EU fondovi

Uvod u institucije EU

Europska unija (EU) je ekonomska i politička zajednica 28 zemalja članica. EU funkcionira kao sustav neovisnih nadnacionalnih institucija u kojima se donose međuvladine odluke ispregovarane od zemalja članica. Neposredno nakon dva svjetska rata koji su ... Detaljnije »

Europska komisija

Europska komisija

Uloga: promiče opći interes EU-a predlaganjem i provođenjem zakonodavstva te provođenjem politika i izvršenjem proračuna EU-a Sastav: Po jedan povjerenih iz svake države članice Lokacija: Bruxelles Aktualni predsjednik: Jean-Claude Juncker Internetska stranica: ec.europa.eu Europska komisija (engl.: ... Detaljnije »

Europski parlament

Europski parlament

Uloga: Izravno izabrano tijelo EU-a sa zakonodavnim, nadzornim i proračunskim ovlastima Broj članova: 751 zastupnik Lokacija: Strassbourg, Bruxelles, Luxemburg Predsjednik: Martin Schulz Internetska stranica: www.europarl.eu Europski parlament  (engl.: European Parliament) jedino je tijelo na razini Unije ... Detaljnije »

Europsko vijeće

Europsko vijeće

Uloga: Određivanje prioriteta i smjera u kojem ide EU Sastav: Šefovi država ili vlada (predsjednik države i/ili predsjednik vlade), predsjednik Europske komisije i visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Lokacija: Bruxelles Predsjednik: Donald ... Detaljnije »

Vijeće europske unije

Vijeće Europske unije

Uloga: Odlučivanje o politikama i usvajanje zakona, glas vlada država članica EU-a Sastav: Jedan ministar iz svake države članice (rotirajuće članstvo) Lokacija: Bruxelles Predsjednik: Sve države članice izmjenjuju se u obnašanju šestomjesečne dužnosti predsjedavanja Vijećem ... Detaljnije »