#Vijesti-eu

PODSJEĆAMO: NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA

15

Siječanj

Objavljeno

Podsjećamo, Europska komisija je izmjenila vrijednosti europskih pragova nabava velike vrijednosti, a novi su pragovi važeći od 1. siječnja 2020. godine.  Pragovi se mijenjaju svake dvije godine, a u nastavku vam donosimo pregled izmjenjenih pragova u direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ sukladno uredbama 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 i 2019/1830 donesenim 30. listopada 2019. i usporedbu s pragovima iz 2019. godine. Uredbe su u cijelosti obvezujuće i izravno se primjenjuju u svim državama članicama.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice