#Vijesti-eu

Podrška za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

12

Ožujak

Objavljeno

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  6. ožujka 2020. objavilo je ograničeni trajni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.11 „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“

Cilj Poziva je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom će se osigurati provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osobito u dijelovima koji se odnose na osiguravanje geografski ravnomjerno rasprostranjenih usluga potpore žrtvama i osiguravanje dovoljnog broja skloništa radi sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave u kojima se ne pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u skloništu: Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Dubrovačko-neretvanska županije.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Upravljanje projektom i administracija
  • Aktivnosti uspostave skloništa i pružanja usluge skrbi izvan vlastite obitelji te usluge savjetovanja i pomaganja za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji uključujući podršku nakon izlaska iz skrbi na područjima šest županija u kojima se trenutno ne pružaju takve usluge
  • Aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na područjima šest županija u kojima se trenutno ne pružaju takve usluge
  • Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja

Raspoloživa sredstva se kreću od 3 000 000,00 do 11 700 000,00 HRK, dok je sveukupni iznos potpore 70 000 000,00 HRK.

Rok za prijave je 30. rujna 2020. godine.

Više o pozivu možete saznati OVDJE.

Izvor: strukturnifondovi.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice