#Vijesti-eu

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić

12

Siječanj

Objavljeno

 

 

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijedi pitanje vezano uz određivanje mikro, malih ili srednjih poduzetnika, a odgovor daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE: 

Tvrtka smo sa 32 zaposlenika i imamo povezana poduzeća. Želimo se prijavit na natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP te nas zanima kako se definiraju mala i srednja poduzeća obzirom na postojanje povezanih poduzeća. Također, kada možemo očekivati otvaranje navedenog natječaja.

ODGOVOR: 

Zakonom o poticanju malog i srednjeg poduzetništva formirana je sfera malog gospodarstva koju čine subjekti mikromalog i srednjeg poduzetništva. Okviri za definiranje navedene kategorizacije određeni su sljedećim  kriterijima:
1) broj zaposlenih
2) godišnji promet
3) ukupna godišnja bilanca.

Kategorijom mikro, malih i srednjih poduzeća obuhvaćena su ova poduzeća:
– poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih
– čiji godišnji promet ne premašuje 50 milijuna eura, ili čija godišnja bilanca ne premašuje 43 milijuna eura.

Poduzeća se prema veličini razlikuju na temelju sljedećih karakteristika:

Mikro subjekti malog poduzetništva
– imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek)
– ostvaruju godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu godišnju bilancu u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Mali subjekti malog poduzetništva
– imaju zaposleno manje od 50 radnika (godišnji prosjek)
– ostvaruju godišnji godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu godišnju bilancu u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji subjekti malog poduzetništva
– imaju zaposleno manje od 250 radnika (godišnji prosjek)
– ostvaruju godišnji godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu godišnju bilancu u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

Definicijom MSP-ova razlikuju se tri različite kategorije poduzeća. Svaka kategorija odgovara vrsti odnosa koji može postojati među poduzećima. Ta je razlika važna za stvaranje jasne slike o gospodarskoj situaciji poduzeća te kako bi se isključila poduzeća koja nisu pravi MSP-ovi.

Kategorije su sljedeće:
– neovisno poduzeće: ako je poduzeće potpuno neovisno ili je stranka u jednom ili više manjinskih partnerstava (svako manje od 25%) s drugim poduzećima
– partnersko poduzeće: ako udjeli u drugim poduzećima iznose najmanje 25%, ali ne više od 50%, smatra se da je riječ o odnosu među partnerskim poduzećima
– povezano poduzeće: ako udjeli u drugim poduzećima premašuju prag od 50%, ta se poduzeća smatraju povezanim poduzećima.

Povezana poduzeća

Karakteristika povezanog poduzeća je većinski udio jedne ili više tvrtki u udjelu povezanog poduzeća. Točnije, ukoliko je više od 50% udjela poduzeća u vlasništvu jedne ili više tvrtki, poduzeće se smatra povezanim, budući da tvrtka s većinskim udjelom ima dominantan utjecaj u odlučivanju poduzeća. U definiranju ovih odnosa vrijedi pravilo recipročnosti.

Dva ili više poduzeća se smatraju povezanim ako:
– jedno poduzeće je u vlasništvu većine udjela ili većinskih glasačkih prava unutar drugog poduzeća
– jedno poduzeće ima pravo postavljanja ili smjenjivanja većine administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
– ugovor potpisan među poduzećima ili zakonska odredba u memorandumu ili statutu jednog poduzeća dopušta drugom poduzeću da ostvari dominantan utjecaj u poduzeću
– jedno poduzeće ima mogućnost, na temelju ugovora, potpune kontrole i upravljanja glasačkim pravima dionika ili članova.

U tom slučaju, pri definiranju pripada li pojedino poduzeće u jednu od kategorija MSP-a, konačnom broju zaposlenih i godišnjem prometu pridodaju se isti pokazatelji tvrtke ili tvrtki s kojima je poduzeće u povezanom odnosu i to u iznosu od 100% tvrtke za koje je poduzeće povezano. Također, u slučaju da vezane tvrtke ne sastavljaju konsolidirane račune te da je tvrtka za koju je poduzeće vezano također povezano za drugu tvrtku ili tvrtke, konačnom broju zaposlenih i godišnjem prometu pridodaju se isti pokazatelji svih tvrtki koje su u povezanom odnosu.

Više informacija kao i pojašnjenja o međusobnih odnosima poduzeća prema različitim kategorijama pronađite ovdje.

Prema indikativnom planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. za 2018. g., indikativni datum objave Poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP” je 15. siječnja 2018.g.

Više o najavi Poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP” saznajte ovdje.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice