#Vijesti-eu

OTVORENO E-SAVJETOVANJE

28

Listopad

Objavljeno

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje vezano za Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

Primjeri izmjena su:


Članak 1 .

U pravilniku o planu nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17) u članku 2. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

„8. navod financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU“

Dosadašnje točke 8., 9. i 10. postaju točke 9., 10. i 11.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) U slučaju jednostavne nabave, u plan nabave obvezno se unose podaci iz stavka 1. točaka 1. – 5. i točke 8. ovoga članka.“

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

„. 9. oznaka/broj ugovora“

Dosadašnje točke 9., 10., 11. i 12. postaju točke 10., 11., 12. i 13.

Iza dosadašnje točke 12. koja postaje točka 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

„14. ugovor se financira iz fondova EU“

Dosadašnje točke 13., 14. i 15. postaju točke 15., 16. i 17.


Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o planu nabave možete pogledati OVDJE.

Savjetovanje traje do 27. studenog 2020. godine.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice