#Vijesti-eu

Otvoreno e-Savjetovanje: “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom”

5

Siječanj

Objavljeno

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom”, otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj Poziva: Potaknuti male i srednje poduzetnike na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca , posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava , uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji: pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema
– primjena i uvođenje norma iz područja usluga
– savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se sustav uvodi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 22.800.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK

Savjetovanje je otvoreno do 31. siječnja 2018.g.

Pozivaju se svi zainteresirani da se aktivno uključe u savjetovanje te dostave svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje kojoj možete pristupiti putem ove poveznice.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice