#Vijesti-eu

OTVORENO E-SAVJETOVANJE: “REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA”

2

Svibanj

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je savjetovanje o nacrtu uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka“, otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 6  “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta  6e “Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2 “Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja.

Cilj Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području UA Rijeka, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja UA Rijeka koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave sa područja Urbane aglomeracije Rijeka i Trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Rijeka.

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti izrade i revizije projektno – tehničke i investicijske dokumentacije,  aktivnosti obnove brownfield lokacije, aktivnosti upravljanja projektom i administracije, aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta i horizontalne aktivnosti propisane u Uputama Poziva. 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.094.998,48 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 11.248.000,00  HRK

Savjetovanje je otvoreno do 15. svibnja 2019. godine.

 Pozivaju se svi zainteresirani da se aktivno uključe u savjetovanje te dostave svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje kojoj možete pristupiti putem ove poveznice.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice