#Vijesti-eu

OTVORENI SU NOVI NATJEČAJI IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA!

15

Lipanj

Objavljeno

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. lipnja 2018. godine natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. “Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Svrha poziva jest povećati učinkovito korištenje energije. Dozvoljena su ulaganja u obnovljive izvore energije, odnosno izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije s ciljem podmirenja vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva proizvedenom energijom. Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda te fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu, troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.

Datum objave: 14.6.2018.
Datum prijave: 23.7.2018.
Kraj prijave: 21.9.2018.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 110.150,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.948.000,00 HRK

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji saznajte u našoj bazi natječaja na ovoj poveznici.


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” – provedba tipa operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Svrha poziva jest razviti postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Prihvatljiva su ulaganja u preradu i/ili marketing i/ili izravnu prodaju proizvoda ili usluga u ruralnim područjima, usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, ulaganja u tradicijske i umjetničke obrte, ulaganja u turizam u ruralnom području.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu (obrti, pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva)…

Prihvatljivi troškovi su ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje stambenih i ugostiteljskih objekata, kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme, računalna oprema uključujući računalni softver, troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično, troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja, troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora, kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova te ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Datum objave: 14.6.2018.
Datum prijave: 18.7.2018.
Kraj prijave: 28.9.2018.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 25.795,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.474.000,00 HRK

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji saznajte u našoj bazi natječaja na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice