#Vijesti-eu

Otvorene prijave za misije EU-a

25

Lipanj

Objavljeno

22.lipnja 2021. godine u okviru programa Misije Horizon Europe otvoreni su natječaji za prijave vezano uz aktivnosti koje se odnose na prilagodbu klimatskih promjena: zdravi oceani, mora i vode, klimatski neutralni i pametni gradovi područja misije. Rok za podnošenje prijedloga je do 14. rujna 2021. u 17:00 sati  (briselsko vrijeme) , a projekti za financiranje biti će odabrani u jednostupanjskoj evaulaciji.

Teme povezane sa prijavama su sljedeće:

  • Podrška nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima širom Europe u pripremi za prijelaz prema klimatskoj neutralnosti u gradovima dostupan proračun 2 milijuna eura
  • Suradnički modeli lokalnog upravljanja kako bi se ubrzala simbolična transformacija urbanog okoliša i doprinijeli novoj europskoj inicijativi Bauhaus i ciljevima Europskog zelenog sporazuma dostupan proračun 2 milijuna eura
  • Bolje pripremljene regionalne i lokalne vlasti za prilagodbu klimatskim promjenama dostupan proračun 5 milijuna eura
  • Priprema za raspoređivanje demonstratora svjetionika i proširivanje rješenja te međusobno sudjelovanje građana i dionika dostupan proračun 5 milijuna eura
  • Koordinacija komplementarnih akcija za misije dostupan proračun 2 milijuna eura

Horizon Europe je okvirni program EU- a koji je naslijedio program Obzor 2020. te se bavi istraživanjem i inovacijama za povećanje učinkovitosti financiranja slijedeći definirane ciljeve kojima je zadaća poboljšanje svakodnevnog života.

Više možete pronaći na: https://cinea.ec.europa.eu/news/calls-eu

 

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice