#Vijesti-eu

OTVOREN NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

26

Srpanj

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Eurospke unije objavilo je natječaj na koji se pozivaju  zainteresirane udruge na otocima s ciljem promicanja održivog razvoja hrvatskih otoka. Održivi razvoj trebao bi se provoditi u skladu s novim idejama, modelima razvoja ili načinima rješavanja postojećih problema koji će omogućiti sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima pritom potičući tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora.

Financijska potpora osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu ukupnog iznosa osiguranih sredstava u visini od 600.000,00 kuna. Iznos financijske potpore u rasponu je od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

Prijavitelji na ovaj Natječaj mogu podnijeti svoje prijave od 18. srpnja 2019. zaključno sa 6. rujnom 2019.

Prijave na natječaj provode su isključivo putem sustava  www.financijskepodrske.hr. u elektroničkom obliku.

Na našem portalu dostupan je sažetak natječaja, a moguće je i preuzimanje natječajne dokumentacije.

Izvor: https://razvoj.gov.hr

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice