#Vijesti-eu

ODBOR REGIJA ODLUČAN U ZADRŽAVANJU STOPE SUFINANCIRANJA OD 85%

23

Siječanj

Objavljeno

Europski parlament je 22. siječnja 2019. godine objavio priopćenje povezano s nastavkom pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Europski odbor regija sastao se sa ciljem prilagodbe pravila za Europsku uniju u sljedećoj financijskoj perspektivi, a koje je sastavila Europska komisija.

Odbor se složio s novim horizontalnim ciljevima Komisije, a pozdravili su i pojednostavljivanje pravila kako bi se poboljšala apsorpcija sredstava iz fondova EU. Pojednostavljivanje pravila, sukladno izvješću Odbora, posebice bi se pozitivno trebalo odraziti na razvoj manjih lokalnih zajednica, kao i na mikro, mala i srednja poduzeća.

Važna je vijest da će stope sufinanciranja ostati na sadašnjim razinama, a ukupan proračun kohezijske politike u programu “Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija” trebao bit biti veći za 14% u odnosu na iznos kojega je predložila Europska komisija. Manje razvijene regije bi tako trebale i dalje raspolagati sa stopama sufinanciranja od 85%, odnosno, stopa se neće smanjivati na 70% kako je to predložila Komisija.

Odbor je glasovao i za nešto veći iznos financiranja programa prekogranične suradnje, a aktivnosti i akcije financirane iz Europskog socijalnog fonda mogu zadržati stopu sufinanciranja i do 90%. Čak 30% sredstava namijenjenih kohezijskoj politici bit će namijenjene akcijama borbe protiv klimatskih promjena, a o prijedlozima Odbora glasovat će se na plenarnoj sjednici Parlamenta u veljači 2019. godine. Nakon toga slijede pregovori s Komisijom i Vijećem.

Izvor: Europski parlament

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice