#Vijesti-eu

OBNOVA ŠUMESKE PROMETNE INFRASTRUKTURE

3

Prosinac

Objavljeno

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za Tip operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” u ukupnoj vrijednosti od 50 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha poziva je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi prijavitelji su šumoposjednici, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova), ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, opći troškovi i nematerijalna ulaganja.

Minimalni iznos bespovratne potpore jest 74.000,00 kn, a maksimalni iznos je 7.400.000,00 kn uz 100% stopu sufinanciranja. Više o natječaju možete pronaći u našoj bazi, na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice